Dansk verdenspremiere 1. august

Når hele samfundet, og alle virksomheder i alle brancher rammes af en større miljøbevidsthed går medierne naturligvis forrest. Derfor kan Danmark skrive verdenshistorie som det første land, hvor samtlige dagblade trykkes på FSC-mærket avispapir.

Af Michael Fahlgren

Når Pressens Fællesindkøb fra 1. august udelukkende leverer FSC-certificeret avispapir til landets betalingsaviser hænger det ikke mindst sammen med en særdeles provokerende annoncekampagne i Politiken sent i 2008, hvor et helsidefoto af en totalt raseret skov blev ledsaget af teksten ” Ny katastrofalt stor søndagsavis”.

Et godt tidspunkt
Det var Politikens produktionschef Erik Møller, der med en henvendelse til Pressens Fællesindkøb var medvirkende til at starte det projekt, der altså nu kulminerer i at Danmark bliver verdens første land, hvor alle betalingsaviser får mulighed for at blive trykt på FSC-mærket avispapir.
– Efter nogen drøftelse, ikke mindst med vores bestyrelse, var der opbakning til et pilotprojekt med Politiken, Information og Kristeligt Dagblad, der alle var meget interesseret i den grønne profil med det samme. Fire trykkerier på Sjælland skulle FSC-certificeres med avispapir fra Norske Skog. Det var optakten, og vores tekniske chef Søren Winsløw stod for de mange tiltag. Ikke mindst at uddanne trykkeriernes mandskab i de nødvendige procedurer, der er med hensyn til at arbejde med FSC-certificeret papir, fortæller adm. direktør Thomas K. Isaksen, Pressens Fællesindkøb.

Blev FSC-certificeret uden merpris
På Politiken var man meget opsat på at være i stand til at trykke på FSC-mærket papir under COP15-topmødet i København i december 2009 – hvilket efter en noget hektisk indsats lykkedes.
– Alt faldt på plads til pilotprojektet, og vi gik i luften den 1. december, umiddelbart inden topmødet i Bella Center. Vi nåede vores deadline, og gjorde et vist indtryk på det store udland, ved at være blandt de første aviser i hele verden, som gik i luften med FSC-mærket, uddyber Thomas Isaksen.
Imidlertid rummede FSC-projektet flere faser, hvor planen slutteligt var at samtlige danske dagblade skulle ”konvertere” til FSC-certificeret avispapir. Det indebar imidlertid at Pressens Fællesindkøb måtte overbevise alle sine leverandører om at levere FSC-mærket avispapir.
– Vi forhandler nye årsaftaler med vores papirleverandører i december måned, og det blev til fire aftaler med henholdsvis Norske Skog, Holmen, Stora Enso og SCA for 2010. Og alle accepterede at levere FSC-mærket papir gennem hele 2010 – uden merpris. Det skabte grundlaget for at gennemføre 2. fase, der altså kulminerer den 1. august, fastslår Thomas Isaksen.

Unik situation i Danmark
FSC-mærkning er i harmoni med naturens cyklus for opvækst af træer. Hvor et træ almindeligvis fældes efter typisk 30 til 70 års vækst foregår denne fældning i to bølger. Første fældning foretages for at rydde op, og give de resterende træer optimale vækstbetingelser, og i anden omgang fældes resten. De leverandører foreningen handler med genplanter derfor området således at der om 30 og 70 år igen kan fældes træer som planlagt. Det kaldes Sustainable Foresting, og har været fast procedure i Norden i mange år. Det er der ikke ændret på, men med FSC-mærket har avislæseren nu sikkerhed for at det er tilfældet.
Ved produktion af papir er det i virkeligheden kun en mindre del, blandt andet toppen, af hvert træ, som anvendes - resten af træet, det såkaldte kernetræ, anvendes til produktion af tømmer og møbler. Dermed er papir reelt et restprodukt ved produktion af en lang række andre træprodukter.
– I Danmark har vi historisk levet af at kunne profilere os på områder som miljø. Vindmølleproducenten Vestas er et glimrende eksempel på at miljøaspekter kan kaste både arbejdspladser og velfærd af sig på længere sigt. Når vi taler om økonomisk krise i Danmark skal vi ikke se det som et enten/eller: Enten skal vi løse miljøproblemerne eller også skal vi løse de finansielle problemer. Vi skal løse de finansielle problemer ved at løse de miljømæssige, og her tror jeg at det her kan være et eksempel til efterfølgelse. Meget dedikerede miljøaktivister kan muligvis få en enkelt avis i luften med FSC-certificering, men at få et helt land i luften kræver en organisation som vores. En forudsætning for at det kan lade sig gøre i Danmark er at det er en enkelt organisation, der står for indkøb og levering af avispapir til dagbladene. Ellers var det næppe sket, funderer Thomas Isaksen.

Multisite-certifikat forenkler udbredelsen
At Pressens Fællesindkøb har været i stand til at udbrede FSC-mærket avispapir til samtlige danske dagblade skyldes den såkaldte multisite certificering, hvor én certificering kan bredes ud til forskellige fysiske lokationer. En sådan multisite certificering kræver imidlertid at samtlige led i kæden, fra Pressens Indkøbs eget forsyningsskib Trans Dania henter papiret hos de svenske og norske leverandører, til papiret kører igennem trykmaskinerne hos de forskellige trykkerier, kan standardiseres og dokumenteres.
– Det har været muligt fordi det, med en multisite certificering, ikke er hvert enkelt trykkeri, som skal certificeres individuelt. Naturligvis koster certificeringen noget, hele multisite certificeringen har kostet 36.000 danske kroner, men med en årlig omsætning på 180.000 tons avispapir bliver udgiften per kilogram meget beskeden, forklarer Thomas Isaksen.

Alle avistyper skal med på sigt
Aktuelt ligger der en mindre begrænsning før samtlige aviser – det være sig samtlige ugeaviser, specialaviser, indstiksaviser og annonceaviser – kan udnytte Pressens Fællesindkøbs multisite licens. For FSC-mærket kan kun udstrækkes til medlemmerne af Pressens Fællesindkøb, hvor det er muligt at følge papiret helt ud til trykning af avisen. I de tilfælde, hvor enkelte trykkerier vælger at sælge papiret videre til en anden kommerciel opgave mistes denne mulighed – og FSC-mærket kan ikke anvendes på denne produktion.
– Vi arbejder på at finde en løsning. Det kan være at FSC-certificere de enkelte trykkerier, som ønsker denne mulighed, siger Thomas Isaksen.

Meget enkelt setup
Søren Winsløw, som er teknisk chef hos Pressens Fællesindkøb, er manden, der har varetaget kontakten til organisationens medlemmer gennem hele FSC-certificeringen, og arkitekten bag det setup, der nu er etableret.
– Vores setup er bevidst holdt meget enkelt. Allerede under pilotprojektet, hvor det kun var papir fra Norske Skog, som var involveret, sørgede vi for at pilotprojektets tre dagblade udelukkende modtog papir fra Norske Skog. Der var derfor ingen risiko for sammenblanding, og dermed er det meget enkelt at håndtere for trykkeriet, der ganske enkelt trykte på FSC-mærket papir. Også til andre opgaver, hvor dette ikke var et krav. Det samme setup bevarer vi i 2. fase, hvor vi sørger for at udskifte papirlagrene hos de trykkerier, der skal indtræde i ordningen. Den 1. august vil denne øvelse være gennemført på samtlige dagblade i Danmark, vi har desuden gennemført en intern auditering – og så er vi i luften. Senere følger en auditering fra et eksternt bureau, forklarer Søren Winsløw.
– Vi vil gerne udfordre aviskøberens historiske vanetænkning. Mange opfatter fejlagtigt papiret som en miljøbelastning: man fælder en masse træer for at jeg skal kunne læse min avis. Den forståelse vil vi gerne til livs med vores FSC-projekt. FSC-mærket træ kommer fra træer i en produktion i balance med naturen, og til gavn både for dem der producerer, og for den slutkunde, som anvender produktet. Den daglige avis er mindst lige så miljørigtig som de eksisterende digitale alternativer, tilføjer Thomas K. Isaksen.

Hård konkurrence - men omfattende samarbejde
Hvor danske dagblade med en lang række tiltag og gode tilbud kappes om annoncørernes og avislæsernes gunst, foregår der en høj grad af samarbejde ”bag linjerne”. Et samarbejde, som har præget pressen gennem årtier i form af det politiske/journalistiske samarbejde gennem Danske Dagblades Forening, arbejdsgivermæssigt gennem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, nyhedsformidling gennem Ritzaus Bureau, distribution gennem Bladkompagniet - og indkøbsmæssigt/kommercielt gennem Pressens Fællesindkøb.
– Papir kan genbruges 6-7 gange inden papirfibrene bliver så korte at de skylles ud som et restprodukt, der kan anvendes i papirfabrikkens biobrændsel-systemer. I Danmark genindsamles en stigende del af avispapiret, aktuelt genbruges omkring to tredjedele af papiret. Det kan genbruges til mange forskellige formål, som æggebakke-produktion eller fornyet avispapir. Papirfabrikkernes fortløbende produktionsoptimering har blandt andet betydet at fabrikkernes CO2-belastning er bragt tæt på at være CO2-neutral. Dette resultat er selvfølgelig stærkt hjulpet af at de nordiske fabrikker har rigelig adgang til billig og CO2-neutral el fra vandkraftanlæg. Når f. x. SCA bryster sig af at være en nærmest CO2-neutral papirproducent er det fordi de sørger for skovvækst i deres produktion, år efter år. Der, hvor der stadig er udfordringer er i distributionsleddet, hvor CO2 udledningen ikke er nedbragt tilsvarende. slutter Thomas Isaksen.