FRISKPRESSET december 2012

Så nærmer Julen sig med stormskridt, og 2012 er ved at være bragt til ende. Nye vinde har rusket op i den danske medieverden - også i Pressens Fællesindkøb har der været lagt op til forandring. Efter et hektisk år kan vi nu se tilbage og gøre status.

Læs mere her

Papirrapporten 2012

Hvordan klarer de forskellige papirtyper sig på de forskellige trykkerier - og falder brudfrekvensen for 3. år i træk? Papirrapporten 2012 leverer svar på en række centrale spørgsmål.

Læs mere her

Indkøring af ny logistikordning startet

Netop nu testes den nye logistikordning hos de første trykkerier. Dansk Avistryk i Glostrup er blandt dem, der vil opleve de største ændringer i den daglige drift, og er derfor inddraget i både planlægning og prøvekørsel.

Læs mere her

Inspektion af papirruller ekstra vigtig ved direkte levering

Ejerskabet til det leverede papir overgår ved losningen. Derfor skal de trykkerier, der er på vej over i direkte levering fra papirfabrikkerne, være ekstra omhyggelige ved varemodtagelsen.

Læs mere her

Test af ny PDF annoncestandard

En ny PDF annoncestandard lurer (PDFX/4). Hvordan er jeres muligheder for at modtage annoncer i denne standard?

Læs mere her

Ifra Expo 2012 - lavere tilslutning men stadig stort udbytte

Ifra Expo viste sig igen i år at være en messe under pres, men formåede samtidig at markere en fortsat høj grad af relevans.

Læs mere her

Vil forbruget af 40 gram overhale 42,5 gram?

Siden vi startede med 40 gram papir, er der udleveret knap 18.000 tons til dato. I den seneste måned har vi udleveret knap 4.500 tons 40 gram mod lige godt 5.500 tons 42,5 gram, og forventningen er, at førerpladsen skifter inden årets udgang.

Læs mere her

Er du klar med årets julegaver til kunder, kollegaer…?

Vi har genoptaget vores samarbejde med Langhoff Promotion A/S og glæder os til at præsentere den nye webshop. Her er der specielt udvalgte gavetilbud til særpriser, som passer til enhver lejlighed og pengepung.

Læs mere her

Ny aftale på specialpapir med Papermind

Vi har lavet en aftale med agenturet Papermind, som giver os mulighed for at sælge specialpapir og hvide offsetruller fra Drewsen Spezialpapiere i Tyskland

Læs mere her

Nyt fra salgsafdelingen

Vi kan nu tilbyde en ny, bulki papirkvalitet kaldet GraphoInvent til både heatset og coldset. Husk også bestille offsetruller til direkte leveringer.

Læs mere her

Succesfuld LEAN workshop

Hvordan kommer man i gang med LEAN uden at miste overblikket? Og hvordan undgår man at ende blandt de mange som ikke kan fastholde det?

Læs mere her

IFRA Highlights

Inspiration til innovation og salg for avistrykkerier

Læs mere her

FRISKPRESSET september 2012

Medieområdet gennemgår store forandringer i denne tid, også i Pressens Fællesindkøb er forandringer øverst på arbejdslisten.

Læs mere her

IFRA Expo i Frankfurt den 29.10 – 31.10.2012

Vi gentager succesen fra de sidste år og inviterer medlemmerne til en frokost, tirsdag den 30.10. kl. 12.30.

Læs mere her

Stigende tilslutning til returpapir og alu-afhentning – Marius Pedersen

Samarbejdet med Marius Pedersen fungerer godt. Der er nu 11 trykkerier og 7 aviser der er aktive, og flere er ved at komme på.

Læs mere her

FSC® CO28215 indberetninger / papiroverførsler

Vi er snart klar med vores nye indberetningssystem til papiroverførsler og FSC indberetninger. Det bliver en del af vores hjemmeside, så alle indberetninger gøres nemmere at overskue.

Læs mere her

Akklimatisering af papirruller

Hvor længe kan en papirrulle stå koldt før den er frossen? Og hvor lang tider tager det at tø den op til den korrekte tryktemperatur?

Læs mere her

IFRA Highlights

Få højdepunkterne fra IFRA Expo & Conference samt et overblik over de mest interessante trykmaskine-investeringer, der har fundet sted i Mellemeuropa det seneste års tid.

Læs mere her

Jyderne tager 40 gr. avispapir til sig

Der losses stadig større mængder 40 gr. papir på vores lagre i Danmark, og langt det meste afsættes i Jylland. I starten var forskellen mellem udleveringerne i Kolding og København helt oppe i faktor 5.

Læs mere her

Lovforslag om afgift på husstandsomdelte reklamer

Et nyt Lovforslag om afgift på husstandsomdelte reklamer er sendt i høring, og det kan få konsekvenser for branchen. Pressens Fællesindkøb har nærlæst forslaget og sætter fokus på nogle væsentlige punkter.

Læs mere her

Online E-service med vokseværk

For at skabe overblik og transparens i de forskellige samarbejdsflader mellem Pressens Fællesindkøb og medlemmerne udvikles vores online program (E-service) til et nyt og bedre niveau.

Læs mere her

Bedre priser når større mængder er i spil

Arco Grafisk sluttede sig til Pressens Fællesindkøbs aluminiumprojekt i august 2012, og forventer at ordningen vil medføre såvel højere afregningspriser på de brugte aluminiumplader som et betydeligt mindre tidsforbrug på administration.

Læs mere her

Vellykket overgang til 40 gr. avispapir

I løbet af 2012 er det min forventning, at 40 gr. papir bliver standard på de fleste avistrykkerier herhjemme, og indkøringen er forløbet forholdsvist smertefrit. Resultatet er pæne besparelser på både papir og transport.

Læs mere her

Trykkeriet Nordvestsjælland oplever fremskridt inden for logistik og håndtering af genbrug

Trykkeriet Nordvestsjælland får bedre afregningspriser, mindre administration, forbedret logistik og håndtering i forhold til tidligere løsninger med aluminiumplader og returpapir.

Læs mere her

Bedre overblik og nye muligheder med udvidet E-service

Hos Trykkeriet Nordvestsjælland ser man frem til bedre oversigt, mere effektiv bestilling og direkte levering af papir med udvidelsen af E-service omkring årsskiftet.

Læs mere her

Lean workshop

Lær om Lean på verdens største avistrykkeri i London

Læs mere her

IFRA Expo 2012

Den førende udstilling og konference indenfor teknologi til formidling af nyheder på tablets, mobiludstyr, tryk og online.

Læs mere her

FRISKPRESSET juni & juli 2012

I dette nummer af Friskpresset kan vi bl.a. berette om den store omlægning af vores logistik, udvidelse af og nye tiltag i returpapirordningen, forenkling af vores hjemmeside samt gode priser på og erfaringer med 40 gram papir.

Læs mere her

Stor aktivitet på DRUPA 2012

DRUPA havde i år fokus på automatisering og digitaltryk – temaer som sammen med value-added printing havde stor interesse blandt de mange deltagende danske trykkerier.

Læs mere her

Bornholms Tidende tjener godt på fællesaftaler

Bornholms Tidende har været med i Pressens Fællesindkøb lige siden starten i 1917, og benytter i dag hele paletten af ydelser – med et særdeles godt udbytte.

Læs mere her

Årligt arkiv