Akklimatisering af papirruller

Vidste du, at det kan tage op til 5 døgn at akklimatisere en papirrulle?

Akklimatisering betyder at i denne sammenhæng, at papirrullen har omtrent samme temperatur som det miljø, den skal påtrykkes i altså omkring de 20 grader.

Hvad sker der, hvis rullen ikke er akklimatiseret?

I praksis vil problemet som regel optræde i de situationer, hvor rullen har været udsat for meget lave temperaturer over længere tid og derfor er gennemkold:

  1. Det første problem er, at rullen kan danne kondens. Som når man tager en kold ting fra køleskabet og sætter frem i sommervarmen, så kondenserer luftens fugtighed på genstandens overflade. Papiret bliver simpelthen fugtigt.
  2. Det andet problem er, at farve og fugtevand slår langsommere ind i koldt papir end i tempereret. Herved bliver farven siddende længere på overfladen og giver risiko for afsmitning og ikke mindst sammenbrænding ved oprulning.
  3. Tredje problem er, at splejsetape kan have sværere ved at binde på koldt papir, og derved opstår risiko for sprængninger ved splejsning.
  4. Fjerde problem er, at der opstår hvælvinger i papirrullen på grund af sammentrækninger i papiret.

For at imødegå disse problemer bør papirrullerne akklimatiseres. Men hvor længe tager det for en rulle at opnå temperaturen i produktionsmiljøet?

Spændende rapport fra Holmen

Holmen Paper har undersøgt dette indgående og beskrevet det i en rapport, der kan rekvireres hos Holmen (se nedenfor).

Holmen monterede fire temperaturmålere i forskellig afstand fra hylsen, hvorefter de placerede en ny produceret rulle på et koldt lager med en rumtemperatur mellem 0 og minus 9 grader (den svinger med udetemperaturen). Målingerne viste, at det yderste lag ret hurtigt mister varmen, men kernetemperaturen omvendt kun falder langsomt. Efter en uge er kernetemperaturen halveret til omkring 10 grader, og først efter tre uger har rullen hele vejen igennem samme temperatur som omgivelserne. Så papirrullerne skal opmagasineres koldt i længere tid, før de er gennemkolde.

Men det interessante er, hvor længe en kold rulle er om at blive akklimatiseret. Her viser testen, at en rulle der har en kernetemperatur på 0 grader, skal stå i fem døgn, før den er produktionsklar eller har en kernetemperatur på over 12 grader. Det tager yderligere fem døgn at få temperaturen helt op på 20 grader.

Som et quick fix på problemet har Holmen eksperimenteret med at stikke en varmepistol i hylsen i 10 minutter. Gør man det, vil temperaturen 7 mm fra hylsen kunne øges med 11 grader på 40 minutter.

Rekvirer rapporten hos Holmen ved at skrive til henry.nuija@holmenpaper.com

Årligt arkiv