Aktivitetsplan 2010

Recessionen og strukturomlægninger tog en bid ud af papirforbruget i 2009. Til gengæld går vi ind i 2010 med faldende priser på papiret.

2010 vil byde på masser af spændende aktiviteter
Så har vi taget hul på 2010, og 2009 er lagt behørigt bag os. Recessionen og strukturomlægninger tog en bid ud af papirforbruget i 2009. Til gengæld går vi ind i 2010 med faldende priser på papiret. Dette må alt andet lige give bedre rentabilitet for vores medlemmer.

42,5 gram papir nu foreningens standard avispapir
2010 bliver også året, hvor vi går over til det tyndere avispapir. 42,5 gram papiret er nu foreningens standard avispapir, som giver en næsten 6% lettere avis, end hvis den var trykt på 45 gram papir. Prisen på dette papir er kun cirka 3% højere, hvorfor avisen bliver 3% billigere at producere, alene pga. nedgangen i gramvægt. På seneste bestyrelsesmøde er det blevet aftalt, at 45 gram papiret fortsat vil blive tilbudt til medlemmerne som specialpapir. Prisen i år vil være de allerede oplyste 4,00 kr./kg, men vil blive tillagt 2 øre fra og med 2011.

FSC-certificeret avispapir som tilbud til alle dagblade
FSC-certificeringen af de danske aviser blev påbegyndt i 2009. I Pressens Fællesindkøb iværksatte vi et pilotprojekt, hvor Politiken, Kristeligt Dagblad og Information som de første aviser i Danmark – og faktisk også i verden – blev FSC-certificerede. Foreningen har forhandlet sig til FSC-certificeret avispapir i 2010, og vi planlægger en ”bølge 2” i løbet af året, hvor alle landets dagblade bliver tilbudt FSC-certificeret papir.

Nye effektiviseringstiltag til gavn for vores medlemmer
Hos Pressens Fællesindkøb arbejder vi med forskellige effektiviseringstiltag. For eksempel kan vi nu gå bredt ud og tilbyde elektroniske følgesedler, så I nemt, enkelt og uden risiko for slåfejl kan få overført jeres træk fra vores lagre. Vi har også mange andre tiltag og aktiviteter i kalenderen, bl.a. gå-hjem-møder, kundecases, papirrapporter, papirprøve mapper, tekniske vejledninger, ERFA-udveksling og teknisk support.

Følg med på www.ddpff.dk
Hold godt øje med vores website www.ddpff.dk. Præsentationen af foreningens samhandelsaftaler er blevet strammet op, og opdateret information om begivenheder, priser, kontaktinformation m.m. er blot et tastetryk fra dig.

Pressens Fællesindkøb ser frem til et rigtig godt samarbejde i 2010.

Med venlig hilsen

Thomas K. Isaksen
Adm. direktør

 

Årligt arkiv