Bedre overblik og nye muligheder med udvidet E-service

Hos Trykkeriet Nordvestsjælland ser man frem til bedre oversigt, mere effektiv bestilling og direkte levering af papir med udvidelsen af E-service omkring årsskiftet. Trykkeriet testkører det nye system i forbindelse med direkte leverancer fra svenske papirfabrikker i uge 41-43.

Udvidet E-service med flere administrative fordele

Pressens Fællesindkøbs online serviceplatform – E-service – udbygges nu, så ved årsskiftet også bliver muligt at se overførsler og FSC indberetninger i systemet. Samtidig integreres E-service med hjemmesiden, så alle funktioner samles i en portal med mulighed for at afgive bestillinger (direkte til leverandør), se ordrestatus, tjekke og downloade følgesedler og kvitteringer osv. Bjarne Frydenlund, trykkerichef hos Trykkeriet Nordvestsjælland ser frem til at få adgang til de nye muligheder: ”Vi skal testkøre leverancer fra svenske papirfabrikker i uge 41-43, og vi forventer, at det vil medføre en række administrative fordele. Med den udvidede løsning bestiller vi papiret direkte hos leverandøren via E-service, og de læsser af på vores eget lager. Med disse nye muligheder vil det elektroniske system omfatte alle væsentlige aktiviteter og give bedre oversigt og transparens i samarbejdet med Pressens Fællesindkøb”.

Færre skader ved direkte levering

Med overgangen til direkte levering fra papirproducenterne forventer Bjarne Frydenlund også, at det bliver muligt at reducere skader på varerne yderligere: ”Det siger sig selv, at de mange lastninger og losninger fra lastbil til skib og lager og tilbage på lastbil igen medfører en vis risiko for beskadigelse af papirrullerne. Når transporten foregår direkte fra producent til slutbruger, minimeres denne risiko. Omvendt vil der for vores vedkommende opstå et problem med lagerplads, som vi skal have løst, og der arbejdes ihærdigt på flere fronter for at skabe den optimale løsning – fx et bufferlager eller en fleksibel leveringsordning”.

Årligt arkiv