Bedre priser når større mængder er i spil

Stigende tilslutning og stor tilfredshed

Siden aluminiumprojektet blev søsat i 2011 har 14 deltagere tilmeldt sig, og den samlede omsætning i ordningen forventes nu at ligge på mellem 700 og 800 ton årligt. Heraf kommer ca. 35 ton fra Arco Grafisk og søsterselskabet Skive Folkeblad: ”Det er vores klare forventning, at Pressens Fællesindkøb kan forhandle sig frem til nogle bedre priser, end vi selv kan, da det giver en fordel at have større mængder i spil”, siger Jan Justesen, direktør i Arco Grafisk.

De stigende mængder og det forbedrede forhandlingsgrundlag har da også bidraget til, at den månedlige afregning er steget fra 80 til 83% af London metal exchange noteringen (LME) fra 2011 til 2012. Hertil kommer en forventet årsbonus på 5% i tillæg.

Mere tid til kerneforretningen

Før Arco Grafisk tilsluttede sig aluminiumprojektet, solgte man de brugte aluminiumplader til den lokale produkthandler: ”Vi samlede alle pladerne på paller, og holdt løbende øje med aluminiumpriserne, så vi kunne slå til, når afregningskursen var gunstig – og det slugte selvfølgelig en del tid”, fortæller Jan Justesen. ”Så en vigtig del af seancen for os er at få frigjort disse ressourcer, så vi kan bruge dem på vigtigere ting. Selve den praktiske håndtering kører præcis lige så enkelt og effektivt som tidligere – nu er det bare nogle andre, der kommer og henter pladerne.”

De små marginaler, der tæller

Hos Arco Grafisk har man generelt været godt tilfreds med den måde, Pressens Fællesindkøb håndterer forretningen på, og der er derfor også positive forventninger til udbyttet af aluminiumprojektet: ”Priserne på aluminium svinger jo hele tiden, og det er de små marginaler, der gør, om udbyttet bliver godt eller skidt. Jeg er dog meget fortrøstningsfuld med hensyn til, at Pressens Fællesindkøb også vil gøre et godt stykke arbejde på dette område,” siger Jan Justesen. ”Vi har en god dialog om vores øvrige engagementer inden for papir, farver osv. og er vant til at få en god information og service.”

Arco Grafisk tilsluttede sig aluminiumprojektet i august 2012, og direktør Jan Justesen har meget positive forventninger til ordningen.

Årligt arkiv