FRISKPRESSET december 2012

Store forandringer med sigte på bedre priser og styrket forretningsgrundlag

Kære Medlem

Så nærmer Julen sig med stormskridt, og 2012 er ved at være bragt til ende. Nye vinde har rusket op i den danske medieverden - også i Pressens Fællesindkøb har der været lagt op til forandring. Efter et hektisk år kan vi nu se tilbage og gøre status over en række tiltag, der skal bringe os styrket ind 2013.

Christiansholm er afsat til anden side, sidste skib er tilgået ø’en og udleveringerne fases ud over de kommende måneder.

I 2013 vil Jylland og Fyn blive forsynet fra lageret i Kolding, mens Sjællandssiden vil overgå til direkte bestillinger. Vi er i fuld gang med at udvikle et bestillingssystem, og de første afprøvninger tegner lovende. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af alle de berørte trykkerier. Ud over selve bestillingssystemet arbejdes der intensivt med testsendinger, modtagelsesinstrukser, modtagelsestider, reklamationsmodulet, og mange andre praktiske forhold. Vi regner med at få de sjællandske trykkerier på bestillingssystemet i december og køre fuld kraft fra januar måned.

Kolding sikrer 24/7 backup for Sjællandssiden

Lageret i Kolding skal også fungere som backup på avispapir og finpapirlager for sjællandssiden. Driftsforholdene har været til forhandling, og vi er glade for at kunne bekræfte, at H. Daugaard fortsat vil være foreningens samarbejdspartner på dette område. Der udsendes snarest information om vores nye akut-bestillingssystem, hvor der 24/7 via H. Daugaard kan bestilles papir til levering inden for 8 timer.

Bedre fragtrater og afkast på Trans Dania

Også vores skibsaftale har været til forhandling, og her indgår foreningen i en tresidig samarbejdsaftale med vores hidtidige operatør, Seacargo, på den ene side og Norske Skog på den anden side. I denne sammenhæng skal Trans Dania til at sejle 20 % for Den Danske Presse og hele 80% for Norske Skog. Foreningen opnår hermed forbedrede fragtrater og et fornuftigt afkast af skibet.

Udsigt til gode priser og udvidet genbrug

Prisforhandlingerne står for døren, og interessant bliver det. Efter alt at dømme får vi et lille fald i priserne til næste år, især fordi vores omkostningsreduktioner begynder at få effekt i 2013.
40 gram papiret er blevet endnu mere populært og finder mere og mere  indpas - læs meget mere om det inde i nyhedsbrevet.

Returpapir-ordningen har fået stor udbredelse i 2012, og vi regner med flere tilslutninger i det nye år. Indvejningsdata og prissammenligning er nu fuldt oppe at køre på vores hjemmeside.

Aluminiumshåndteringen er også vokset i løbet af 2012. Vores afsætningsaftaler for 2013 er nu på plads, og vi kan med glæde informere om, at vi fra januar 2013 vil gå over til at kreditere 88 % af LME up-front. Skulle der så være plads til en enkelt procent i bonus, når året er omme, får I den i tillæg.

Glædelig Jul!

Med venlig hilsen
Adm. direktør
Thomas K. Isaksen

Årligt arkiv