FRISKPRESSET juni 2013

Lederen, juni 2013

Så kom foråret og med det en god aktivitetsstigning på mange trykkerier. Efter en lidt tung start på året, bød april og maj på pæne udleveringer til trykkerierne. Dette indebærer, at vi kun er 7 pct. nede, år-til-dato  i udleveret tonnage, hvilket må siges at være ganske tilfredsstillende i lyset af den øvrige oplagsnedgang og overgangen til det tynder 40 gram papir.

Netop 40 gram papiret er ved at være ganske godt kørt ind og står i dag for 80% af forbruget af standardavispapir. Der er dog stadig en ikke uvæsentlig efterspørgsel efter 42,5 gram papiret, ikke mindst til kommercielle opgaver.  Foreningen fortsætter således med a tilbyde begge kvaliteter både fra lageret i Kolding og via bestillingssystemet i det østlige Danmark.

Bestilling af papir til det østlige Danmark har nu kørt i et stykke tid og det overordnede billede er tilfredsstillende.  Lastbilerne afgår og ankommer rettidigt, der er kun ganske få reklamationssager. Rullerne siges endog at være mindre belastet med håndteringsskader, da de ikke skal den ekstra gang over lageret. Der har selvfølgeligt været forsinkelser og udeblivelser, alligevel har det kun været nødvendigt at trække på nødlageret i Kolding to gange siden opstart.

Det direkte bestillingssystem, hvor trykkerierne selv styrer deres ordreafgivelse, har været længe undervejs men er nu ved at blive lagt ud til trykkerierne.

Restafviklingen af lagerbeholdningen på Christiansholm skrider raskt frem og der vil kun være 2-3.000 ton tilbage på lageret ved udgangen af juni måned

Stort set alle trykkerier har skiftet papirfabrikat i år, således at Norske Skog nu går til Jylland og Stora Enso og Holmen forsyner Sjælland og Bornholm. Dette skift har været særligt udfordrende, da vi samtidigt er gået over til at anvende det tyndere 40 gram avispapir. Der har været udfordringer med linting på Stora Enso papiret og krølning på Norske Skog papiret. Men i den gode samarbejdsånd mellem trykkerierne, Teknisk Udvalg, Pressens Fællesindkøb og papirproducenterne er disse problemer blevet identificeret, analyseret og faktisk løst.

Samarbejdet med trykkerierne omkring de tekniske forhold har været exceptionelt godt i år. Således har der været dialog og seminar omkring det blomstermærkede papir.

  • Vi har haft fokus på farveforbrug/overforbrug og benchmarket makulaturudgiften.
  • Vi har haft en delegation af sted til Norske Skog, hvor alt fra linting, papirlyshed , farveforbrug ved tyndere avispapir, papirsplejsninger og rette brug af tape mmm. blev preseneret og debatteret. 
  • Så har vi haft LEAN implementering på tapetet. Her er 3-4 trykkerier i første omgang gået sammen i bestræbelserne på at effektivisere driftforholdene yderligere.
  • Endelig skal vi have en dag med returprodukterne i centrum, hvor trykkerierne får lejlighed til at møde Marius Petersen A/S.

I Pressens Fællesindkøb glæder vi os over det gode samarbejde, der er mellem landets rotationstrykkerier. Samarbejdet højner den tekniske standard i hele landet såvel som ude på det enkelte trykkeri. Dette samarbejde faciliterer vi gerne i Pressens Fællesindkøb og tror på at det gør en forskel.

Sommerlige hilsner

Thomas K. Isaksen

Årligt arkiv