FRISKPRESSET juni & juli 2012

Styrket samarbejde på logistikområdet

Vi er i gang med en stor omlægning af vores logistik, hvor en væsentlig del af næste års papirforsyning skal foregå med lastbiler. Lageret på Christiansholm vil udlevere avispapir normalt året ud, indtil lageret er tømt nogle måneder ind i 2013. Foreningens sjællandske medlemmer vil derefter overgå til direkte bestillinger. Kolding-lageret vil blive styrket og både fungere som dag-til-dag lager for det jyske/fynske område og som buffer-lager til sjællandssiden. Der har været en stor medlemsinvolvering i denne proces, og der er mange facetter, som endnu skal klarlægges i de kommende måneder. Vi ser frem til forsat godt samarbejde på området.

Returpapirordning med Marius Petersen

Vores returpapirordning med Marius Petersen er vokset til at omfatte 11 trykkerier. Vi byder Avis-Tryk A/S velkommen ombord. Hold godt øje med vores hjemmeside: Netop i disse dage launcher vi medlems-adgang til Marius Petersens dag-til-dag indvejninger, som de deltagende medlemmer kan se inden for et døgn. Der vil desuden være adgang til afregningspriserne sammenholdt med gældende index på området – præsenteret i en let og overskuelig grafisk fremstilling. Denne ordning etableres også på aluminiumssiden.

Øget brugervenlighed på website

Vi har i samme forbindelse omprogrammeret hele vores hjemmeside, så den fremadrettet bliver enklere at arbejde med. Det burde ikke give ændrede brugeroplevelser, men sig gerne til hvis noget driller.

Besparelse på 40 gr. avispapir

Vi har hjemtaget en god portion 40 gr. avispapir der muliggør en pris på 4,26 kr./kg. Derved opnår man flere kvadratmeter for pengene end ved papir på 42,5 gr. Papiret står til rådighed i både København og Kolding.

Studietur til Paris med 6 af foreningens ”Trykkerichefer”

Idéen med foreningens studietur til Paris var at få et førstehåndsindtryk af vores søsterorganisation Papier de Presse, samt af deres oplevelser med 40 gr. papiret. Frankrig aftager store mængder 40 gr. papir, og vi fik meget positive tilkendegivelser omkring papiret.

I øvrigt var det godt at hilse på mange af foreningens medlemmer på DRUPA messen. Mere om det og andet senere i nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen

Thomas K. Isaksen

Årligt arkiv