FRISKPRESSET marts 2013

Lederen marts 2013

Så kom vi godt ind i det nye år, og foråret er lige om hjørnet.

Avispapirforhandlingerne kom på plads, og der var prisfald i markedet. Foreningen har sat listepriserne ned med ca. 10 øre pr. kilo, og der forventes, i tillæg hertil, en større bonus på papiret.

Da foreningen samtidigt har reduceret sine omkostninger via ny skibsaftale og afhændelse af Christiansholm, vil netto-avispapirprisen falde med ca. 8-9 procent.

Ved et arrangement i Pressens Hus i februar var ”Blomsten” på dagsordenen. I forbindelse med statens nye indtægtskilde, afgift på husstandsomdelte reklamer, tilbydes der ”rabat” ved blomstermærkning af reklametryksagen.  Afgiften må forventes at føre til færre omdelte tryksager, men det kan også være en mulighed for vores medlemmer til at få flere indstik og annoncer i aviserne.  I Pressens Fællesindkøb følger vi lovgivningen nøje, indhenter priser på det blomstermærkede papir og orienterer medlemmerne løbende. 

Foreningens lager på Christiansholm er blevet solgt ved årsskiftet, og den nye ejer er ved at flytte ind. Foreningen råder året ud over et delareal, som skal anvendes til at afsætte restpartierne af avispapir. Hvordan dette skal tilrettelægges, afgøres sammen med den arbejdsgruppe, der er nedsat på området. Arbejdsgruppen er primært sammensat af repræsentanter fra landets østlige trykkerier, da det er denne gruppe, der nu får direkte leverancer fra Sverige.

De direkte leverancer fungerer nu ganske udmærket og styres gennem Pressens Fællesindkøb med regneark, mails og telefonsamtaler. Dette system vil overgå til vores nye bestillingssystem, som gradvist skal tages i anvendelse over de kommende uger.

På returområdet har vi fået tilknyttet endnu et trykkeri, nemlig Malmø Tidningstryk AB. Vi siger velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Vedrørende trykkeriernes farveindkøb har vi set et opbrud i leverandørrelationerne i det seneste års tid, og vi har derfor indkaldt til møde på området. Idéen er dels at se, hvordan leverandørernes forskellige farvekvaliteter gør sig ved sammenligning, og dels at drøfte mulighederne for et tværgående indkøbssamarbejde.

I øvrigt arbejder foreningen på at få en forstærket aftale med Berendsen samt på nye tiltag, hvad angår fotoudstyr, kontorforsyning, arkpapir og en række andre produktområder.

Vi ser frem til et spændende forår i dialog og samarbejde med vores medlemmer.

Med venlig hilsen
Adm. Direktør
Thomas K. Isaksen
 

Årligt arkiv