FRISKPRESSET september 2012

Tyndere avispapir vinder indpas

Medieområdet gennemgår store forandringer i denne tid, også i Pressens Fællesindkøb er forandringer øverst på arbejdslisten.

Avispapiret bliver tyndere, distributionen effektiviseres, forretningsgangen styrkes online, successen på returvareområdet breder sig… - alt sammen til glæde for vores medlemmer og deres kunder.

Lettere papir og enklere bestilling undervejs

Sidste skibslast går til København i slutningen af året, og overgangen til lastbiler er under udarbejdelse.

Testkørsler til udvalgte trykkerier på Sjælland er lagt i ordre, og et papirbestillingssystem er under udarbejdelse. Køreplan og økonomiske forhold fastlægges i skrivende stund, og der planlægges et medlemsmøde i starten af oktober, hvor disse forhold vil blive præsenteret og diskuteret.

Desuden har vi opnået en god prissætning på det tyndere 40 gr. avispapir, og foreningen er nu fuldt lagerførende i alle rullebredder.  Kundeoplevelserne er gennemgående positive, og vi fylder derfor lagrene yderligere op.

I det seneste stykke tid har vi arbejdet med et nyt system på vores hjemmeside, hvor elektronisk registrering af overførsler og FSC registrering nu bliver muliggjort. Denne nye ordning vil blive introduceret til medlemmerne om få uger.

På returvareområdet byder vi velkommen til Arco Grafisk og SvendborgTryk som nye kunder med deres retur CTP-plader. Vi planlægger for tiden vores første fælles arrangement med Marius Petersen. Arrangementet vil denne gang være åbent for alle foreningens medlemmer.  Her vil vi blive opdateret på den seneste lovgivning og praksis inden for returvarehåndtering samt opleve, hvordan restprodukterne bliver bearbejdet, når de ankommer til mellemlagrene. Vi vil få en præsentation af hvor godt  varerne videresælges, og få et skøn over hvordan afregningspriserne i 2013 forventes at udvikle sig. Vi satser tillige på inspirerende Erfa-udveksling, og at folk bliver hængende til en efterfølgende middag.

I FRISKPRESSET bringer vi en kort status på den kommende reklameafgift.

Endelig ser vi frem til at se mange af jer på IFRA-Expo messen. Kom gerne til vores frokostarrangement om tirsdagen, der efterhånden er blevet lidt af et trækplaster.

Med venlig hilsen

Thomas K. Isaksen
Adm. direktør

Årligt arkiv