FSC-mærkning af alle danske dagblade?

Vores pilotprojekt med FSC-mærkning af tre danske dagblade (Kristeligt Dagblad, Politiken og Information) er afsluttet, og vi har nu udbudt ordningen til alle dagbladene i Pressens Fællesindkøb.

Vores Multi-Site certifikat gør det muligt for dit dagblad at anvende vores FSC-logo, hvis avisen bliver trykt på et trykkeri omfattet af Multi-Site certifikatet og overholder en række retningslinjer.

 

Overholdelse af retningslinjer

For at et dagblad kan få FSC-mærket i avisen, skal den blot indgå en skriftlig aftale med Pressens Fællesindkøb om overholdelse af retningslinjer for brug af FSC-mærket. Aftalen skal underskrives af en ledende medarbejder på dagbladet og skal endvidere indeholde navn på den redaktionelt produktionsansvarlige.

 

 Få godkendt FSC-logoets placering og størrelse før brug

Avisen vil modtage et logo til placering i fx kolofonen. Logoets placering og størrelse skal – via Pressens Fællesindkøb – godkendes af certificeringsmyndighederne. FSC-logoet må ikke placeres i avisen før, at avisen har modtaget en skriftlig godkendelse fra Pressens Fællesindkøb.

 

Få hjælp til FSC-procedurer og dokumentation

For at et trykkeri kan optages under Pressens Fællesindkøbs Multi-Site certifikat, skal der udpeges en FSC-ansvarlig på trykkeriet. Vedkommende skal være ledende medarbejder og vil være ansvarlig for kontakten til Pressens Fællesindkøb og de FSC-mærkede dagblade. Derudover skal vedkommende være ansvarlig for, at de nødvendige procedurer er implementeret, og at dokumentationen er på plads. Dette vil dog ske i samarbejde med os.

 

Intern auditering gennem Pressens Fællesindkøb

De involverede dagblade og trykkerier vil i den kommende tid modtage de aftaler, der skal underskrives og efterleves. For trykkerierne gælder desuden, at de skal auditeres. I første omgang af Pressens Fællesindkøbs interne auditor. Det skal ske før, at ordningen kan træde i kraft. Senere skal trykkeriet godkendes af et uvildigt certificeringsorgan.

 

Stramme deadlines for intern auditering – book tid nu

For at FSC-mærkningen skal kunne træde i kraft pr. 1. august 2010, skal implementering og auditering være gennemført inden da. Det betyder, at hvert trykkeri, i samarbejde med Pressens Fællesindkøb, skal afsætte en dato ultimo juni og en dato primo juli til intern auditering. Dette aftales mellem den trykkeriansvarlige og Søren Winsløw, teknisk chef i Pressens Fællesindkøb (telefon 33 97 42 29, mail sw@ddpff.dk)

 

Yderligere information

Læs om Politikens, Informations og Kristeligt Dagblads FSC-mærkede aviser

Vi er løbende i gang med udviklingsprojekter for at indsamle, generere og formidle viden, der kan forbedre kvaliteten og økonomien i vores medlemmers avisproduktion. Vores kompetente og erfarne konsulenter i Teknisk Support stiller gerne viden og rådgivning til rådighed for foreningens medlemmer.

Årligt arkiv