Generalforsamling 21. marts 2013, Pressens Fællesindkøb, Formandens beretning

Kære medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere.

Endnu et år er gået, og vor branche er fortsat udfordret fra flere fronter – og hvor den fortsatte tranformation fra print mod digital stadig ulmer og spøger, hvor annonce-markederne er pressede og flere blandt andet søger mod sociale medier og hvor nye generationer stiller andre krav til medierne end tidligere. Alt sammen en udfordring for print og derved tilbagegang i papir-forbruget. Men der er heldigvis mange der stadig sværger til print-avisen og nye aktører vælger endda at træde ind på det danske marked; hvilket er meget velkomment set med foreningens øjne.

2012 har for Pressens Fællesindkøb har det været et år fuldt af forandringer. Således er foreningens halv-ejerskab af skibet, Trans Dania, videreført med vores Norske partner, Sea-Cargo AS, i en foreløbig 3-årig aftale. Foreningens lager i København er solgt ved udgangen af 2012. Driften af foreningens lager i Kolding er lagt tilrette med H-Daugaard A/S i en 3-årig aftale. Foreningens Århus lager, står til salg og er samtidigt delvist udlejet.  Lastbiler forsyner nu ca. halvdelen af landet med avis papir direkte fra fabrik.  Vi er gået over til at anvende tyndere avis papir. Vores samarbejde omkring returpapir og aluminium er udvidet, og vi laver fælles tiltag på miljø området. Jo, 2012 har været et meget foranderligt år.

Den nye logistik-strategi giver også behov for en mindre kapitalbinding og dette giver mulighed for en udlodning. Bestyrelsen vil i løbet af sommeren blive præsenteret for et forslag, som vi senere vil lægge frem på en ekstra ordinær generalforsamling, jævnfør vedtægterne.

Avispapirmarkedet, forbrug og prisudvikling

I 2012 var forbruget af avispapir i Danmark på 142.600 ton avis papir. Dette skal ses overfor et forbrug året før på 158.200 Ton. De vigende oplags tal, blev desværre suppleret af et forværret annoncemarked og endelig står overgangen til det tyndere avispapir for en del af tonnage nedgangen.

Kontrakterne for 2013 kom på plads henover julen.  Prissætningen blev stærkt præget af overkapaciteten i markedet, og det var muligt at opnå en nedgang på 10% i Svenske kroner. Kontrakterne blev herefter terminssikret. Sammen med de rationaliseringstiltag der er sat i værk, sikrer dette os en nedgang på hele 11 øre på det populære 40 gram papir og udsigt til en bonusudbetaling der nærmer sig den halve krone i 2013.

I Europa blev december måned et af de værste med nedgange på over 18%, hvilket resulterede i en samlet årlig europæisk nedgang i avispapir forbruget på 10%. En tilsvarende udvikling havde vi i Danmark, hvor nedgangen i december blev på 21% og nedgangen over året blev på 10%. December aftaget er givetvis præget af en vis tilbageholdenhed, da der var udsigt til prisfald i 2013.

Herhjemme er 40 gram papiret blevet meget populært. Banebrudsmæssigt har vi stort set ingen negative oplevelser, i forhold til 42,5 gram papiret og besparelsen er 2,5% i indkøb og op til 300 kr. pr. ton i distribution .

De direkte leverancer til Øst Danmark er som sagt sat i drift og Christiansholm er ved at blive tømt for de sidste mængder.  Der er nedsat en arbejdsgruppe der koordinerer denne udvikling sammen med foreningen.

Vest Danmark bliver forsynet fra Kolding lagret. Her bliver der månedligt til sejlet ca. 4.000 ton, tilkørt ca. 500 ton og ca. 500 ton kommer med bane. Kolding lageret er godt fyldt i denne tid, hvor foreningen anvender noget af H-Daugaards lager, hvilket allerede blev aftalt i december.

Organisation og Omstrukturering

I forbindelse med nedlæggelsen af lagerfunktionen på Christiansholm er der fremkommet store besparelser på mandskab, samt på skatter og afgifter.

Dette er ligeledes tilfældet med foreningens halv ejerskab af skibet, hvor vi har tilrettelagt en 3-parts aftale mellem Sea-Cargo, Norske Skog og os selv. I denne forbindelse opnår vi fuld beskæftigelse af skibet via Norske Skog, gode tariffer fra Sea-Cargo, mod at vi så aftager visse minimumsmængder fra Norske Skog.

Disse tiltag har sammen med den gode prissætning muliggjort prisnedsættelser for 2013 på op til 9% i forhold til 2012

Retur papir og Aluminium

I de seneste år har foreningen haft en ikke ubetydelig succes med at aftage medlemmernes retur-ctp plader, og sidste år fik vi også sat gang i håndteringen af medlemmernes returpapir. I løbet af 2012 har vi afskaffet egen håndtering af aluminiumspladerne og helt overladt dette arbejde til vor samarbejdspartner, Marius Petersen

Bestillings system og IT integration

På IT siden er der brugt megen tid og ressourcer på, at sikre medlemmerne den bedst mulige betjening med webbaserede løsninger. Det gælder papirbestilling og indberetninger af papirforbrug, samt detaljeret information om returpapir og andre returprodukter.

Dette gælder ikke mindst papirbestilling systemet, der har gennemgået en hård og lang fødsel, men som netop i disse dage er ved at blive taget i anvendelse.

FSC og teknisk support

2012 var året hvor 40 gram papiret for alvor vandt frem. Den succesrige implementering af 42,5 gram gav blod på tanden, og derfor skulle det endnu tyndere 40 gram papir afprøves. Der blev foretaget indledende laboratorietest, papir blev skaffet til en produktionstest, erfaringer blev udvekslet med vores søsterselskab i Frankrig og leverandørerne skulle lettere modstræbende gøres klar til leverancer. På trods af en en vis skepsis hos flere trykkerier, gik det forbavsende godt.

Over en bred kam var implementeringen vellykket og langt den overvejende del af aviserne, produceres i dag på 40 gram papir. En formaliseret tilbagemelding på 40 gram papir fra Norske Skog fortæller, at kørbarheden er på højde med 42,5 gram papiret, men at de største udfordringer formentlig ligger i pakkeriet, hvor hjørnerne på papiret krøller lige lovlig meget. En test gennemført af standardiseringsgruppen viste også, at flere trykkerier med fordel kan arbejde lidt med farveniveauet.

Arbejdsgrupperne Teknisk Udvalg og Standardiseringsgruppen oplever en stigende interesse. Standardiseringsgruppens annoncetest udløste ikke mindre end 45 indrykninger, og gav et godt billede af trykkeriernes evne til at efterleve avisstandarden. Forbedringen i forhold til året før var markant, dog er der stadigt plads til forbedring.

2012 rummede også en makulatur benchmark, og en benchmark af farveforbruget, på de forskellige trykkerier. Også her ser vi en stigende interesse for at deltage, og til at dele resultater og erfaringer med hinanden. Denne interesse går helt ind i gruppearbejdet. Således blev Teknisk Udvalg udvidet med én person i 2012 og Standardiseringsgruppen med to.

På FSC siden har kører forholdene rutinemæssigt, hvilket afspejlede sig en anmærknings fri årlig auditering. På fjerde år har trykkerierne kompetent håndteret og indberettet forbruget af FSC papir efter alle forskrifter. Så da foreningen åbnede for mærkningen af ugeaviserne var det helt uden tekniske komplikationer, og kun med en beskeden ekstra administration. Resultatet er at over 100 ugeaviser i dag bærer FSC mærket, sammen med de 29 dagblade. Det fejres i disse dage med en annoncekampagne som er stillet til rådighed for de mærkede dagblade og ugeaviser.

Et andet, og noget mere krævende miljømærke - EU Blomsten - er blevet relevant for flere af vores trykkerier, via den efterhånden velkendte reklameafgift. I samarbejde med Danske Medier og DMA har vi på et seminar forsøgt at udrede konsekvenserne og iværksætte løsninger, ikke mindst i forbindelse med fremskaffelse af blomst mærket papir. Det arbejde pågår, så når en certificering bliver relevant, er der hjælp at hente.

Salgsafdelingen

Trykkeriernes medarbejdere har fået en stadig mere travl hverdag. De bruger derfor foreningen mere og mere, vedrørende deres tilbudsgivning og ad hoc ordrer på specialpapir.  I den forbindelse er foreningen godt rustet til at rådgive, samt prisforhandle produkter til medlemmerne.

Returpapirordningen har nu fungeret i et års tid, og der etableres stadigt flere afhentningssteder i samarbejdet med Marius Petersen.

Ligeledes kører retur CTP-pladeordningen rigtig godt. Fra og med 1. Januar 2013 udbetaler foreningen 88% af LME (London Metal Exchange)til vores medlemmer på de månedlige afregninger og med mulighed for en lille ekstra bonusudbetaling i slutningen af året.

Derudover har foreningen indgået en rammeaftale med Berendsen der rummer store forbedringer inde for områderne arbejdstøj, vask af klude, måtteservice m.v.

Inden for kontorforsyning er foreningen ved at rulle en spændende aftale ud med Remmer A/S lige for tiden.

Nyhedsbrev og hjemmeside

Tag gerne et eksemplar af vores profilbrochure eller af Foreningens nyhedsbrev, Friskpresset. De skulle gerne ligge fremme til fri afbenyttelse. Nyhedsbrevet udkommer kvartalsmæssigt i digital form og lejlighedsvis på tryk. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på Foreningens hjemmeside www.ddpff.dk under Nyheder.

Hjemmesiden gennemgår i øjeblikket en opjustering, og flere funktionaliteter er lige på trapperne, indrapportering af papiroverførsler fra trykkeri til aviser, angivelser af FSC mængder samt ikke mindst adgang til foreningens papirbestillingssystem.

Indkøbsforeningens årsregnskab 2013

Hvad angår regnskabet for 2012 så blev den samlede omsætning på 655,6 million kr. med et fald på 71,3 millioner kr. i forhold til forrige år.

Til overskudsdisposition er 48,9 million kr., som bestyrelsen foreslår fordelt således:

  • Tilbagebetaling til medlemmerne 17,9 mio. kr.
  • Overførsel til næste år og regulering af kapitalandele 31,0 mio. kr. i alt 48,9 mio. kr.
  • Årets overskud svarer til, at der udloddes 12 øre pr. kg avispapir. Disse 12 øre pr. kg er allerede tilbagebetalt.

Desuden er der opsparet 15 øre pr. kg som medlemsformue. De 15 øre kan udbetales fra kapitalindskuddet, hvis der er mulighed for dette inden for sikkerhedsstillelsen. Der er allerede tilbudt 12 øre pr. kg i den forbindelse.  Restbeløbet efter generalforsamlingen er altså 3 øre pr. kilo.

De 15 øre pr. kg. kan udbetales frem til 1/5 2013.

Vedrørende Foreningens øvrige overskud foreslås udbetalt 1½ % for 60 gram finpapir-rullerne og alle øvrige varer.

Budget for 2013

Den samlede omsætning i 2013 forventes at blive 525 million kroner.
Til overskudsdisposition forventes 64,8 million kroner, som forventes tilbagebetalt til medlemmerne.

Tak og forhåbninger til fremtiden

Til sidst vil jeg gerne have lov til at takke jer, Foreningens medlemmer for godt samarbejde i løbet af året. Og så vil jeg gerne sende et stort tak til Foreningens medarbejdere og mine bestyrelseskolleger for både det vi har fået taget fat på en række udfordringer, og et godt og udviklende samarbejde.

Foreningen er blevet fornyet i løbet af året, og fremstår trimmet og godt rustet til at tage nye udfordringer op, i 2013.

Formanden

 

Årligt arkiv