Ifra Expo 2012 - lavere tilslutning men stadig stort udbytte

Ifra Expo og Highlights:

Faldende tal over hele linjen

Endnu engang viste Ifra Expo faldende tal over hele linjen. Der var ca. 12 % færre gæster end året før, 15 % færre leverandører og knap 20 % færre kvadratmeter at boltre sig på. Af det samlede antal udstillingsmeter var under halvdelen møntet på den trykte avis.

Automatiseringssystemer og seminarer i høj kurs

Men selvom bl.a. trykfarveleverandørerne svigtede messen (kun to virksomheder var repræsenteret) var relevansen blandt udstillerne høj. Det kom bl.a. til udtryk ved de mange leverandører af automatiseringssystemer (closed loop colour, colour register, cut-off control etc.), som tilbød mange forskelligartede måder at opgradere trykpressen på. Flere danske trykkerier var da også rundt for at orientere sig hos disse leverandører.

Også på seminar siden var der meget at hente. Her blev emner som ”Innovation in Printing”, ”Selling Your Print Capacity” og ”Retro-fitting your Printing Press” indgående belyst af professionelle fagfolk, der havde gjort deres egne erfaringer.

WAN-IFRA studietur med fokus på nye trykpresser

Forud for messen havde WAN-IFRA arrangeret en studietur, hvor deltagerne over fire dage mødtes med trykkerier, der havde researchet og investeret i nye trykpresser eller i opgraderinger af eksisterende.

Highlights præsenteret i Pressens Hus

Som en særlig service over for medlemmerne, havde Pressens Fællesindkøb igen i år arrangeret et seminar med highlights fra Ifra Expo. Den 14. november kunne alle interesserede få serveret essensen af messen, seminarerne og studieturen i Pressens Hus. Thomas Isaksen og Søren Winsløw gennemgik de bedste præsentationer fra seminarerne, mens Jerk Hammelsvang berettede om en masse interessante iagttagelser fra studieturen i det mellemeuropæiske trykkerilandskab. Hvilke trends er der i valg af løsninger og konstruktioner - og hvilke kriterier er tilsyneladende basale for at kunne drive et trykkeri i Europa?  En udbytterig dag for en lille ”eksklusiv” skare.

Medlemsfrokost på IFRA.

Årligt arkiv