IFRA Highlights

Inspiration til innovation og salg for avistrykkerier

Konferencer og seminarer fylder stadig mere på avismessen IFRA Expo. Temarækken Power of Print, der er specielt rettet mod avistrykkerierne, fortsætter og har i år følgende emner:

  • Innovation in Printing (nytænkning i avistrykning)
  • Selling your print capacity (sælg din trykkapacitet)
  • Retrofit – upgrading your press (opgradér din trykpresse)

Vi udvælger og præsenterer de bedste ideer til udvikling af produktet og processen, til hvordan du bedst sælger din overskydende trykkapacitet og til hvilke investeringer i trykpressen, der er mest rentable. På innovationssiden spænder emnerne fra ”det interaktive trykmedium” over ”at skabe værdi for kunden gennem innovation” til ”automatisering”.

Study-Tour med fokus på temaet ”Succesfulde investeringer”

I ugen op til IFRA Expo afholdes en Study-Tour med temaet ”Succesfulde investeringer”. Her rejser deltagerne rundt til et udvalg af Mellemeuropæiske trykkerier for at høre om deres investeringsstrategier, hvordan de er udmøntet, hvad resultatet til dato har været og hvad de forventer af fremtiden. Gert Nielsen fra Erritsø Tryk og Jerk Hammelsvang fra Fynske Medier deltager i denne Study-Tour og vil på mødet fremlægge højdepunkterne fra denne tur.

Seminar: IFRA Highlights
Tid: Onsdag den 14. november kl. 13.30-15.30
Sted: Pressens Hus

IFRA Highlights er gratis for medlemmer, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig ved at kontakte os.

 

Årligt arkiv