Indkøring af ny logistikordning startet

Fra lagerordning til direkte levering

Omlægningen af logistikken inden for Pressens Fællesindkøb kommer til at berøre driften i de fleste trykkerier, men ændringerne vil mærkes meget forskelligt afhængigt af trykkeriets geografiske placering og produktionsmønster. Mens Jylland og Fyn bevarer hovedstrukturen i den gamle ordning med centrallager i Kolding, går trykkerierne på Sjælland nu over til direkte levering via lastbil fra de svenske papirproducenter. Det betyder, at leverancerne skal bestilles to dage forud, og om muligt kombineres med eget lager. ”Vi bruger over 100 tons papir om dagen, og da vi bor midt i København, har vi ikke mulighed for at etablere eget lager”, fortæller Flemming Pedersen, produktions- og salgsdirektør hos Dansk AvisTryk. ”Med nedlæggelsen af lageret på Christiansholm bliver de direkte papirleverancer fra Sverige alfa og omega for os – de må simpelthen ikke svigte. Går det hele godt, kan vi måske hente en økonomisk gevinst hjem til udgiverne, men der er mange udfordringer, der skal løses først”.

5-ugers forecast nødvendigt

Hos Dansk AvisTryk bruger man ikke alene meget papir, man bruger også rigtig meget forskelligt papir (alle papirkvaliteter i 5 forskellige bredder). Og da de store kunder, aviserne, først fastlægger deres bestilling samme dag ved 16-tiden, er der behov for at opbygge et smidigt system, som kan sikre, at der altid er de rette papirkvaliteter og mængder til rådighed: ”Tidligere kunne vi selv hente papir løbende på Christiansholm helt frem til almindelig lukketid”, forklarer Flemming Pedersen. ”Fremover skal vi forudse behovet i god tid i forvejen og lægge ordrerne ind elektronisk via det nye E-service system. Det har vi forsøgt at løse ved at udarbejde et 5-ugers forecast, som vi løbende korrigerer ud fra lagerbeholdningen 48 timer før levering. For os bliver det derfor afgørende, at vi rimeligt frit kan ændre antallet af lastbiler og deres godssammensætning. Og at præcisionen og servicen fra papirleverandørerne er høj. Med en volumen på 30 tons pr. lastbil, vil vi få besøg af 1-10 chauffører dagligt”.

Landsdelene bytter papirleverandører

Mens Sjælland med den nye logistikordning går over til direkte leverancer fra de sydsvenske producenter – Stora Enso og Holmen – vil Fyn og Jylland blive forsynet med papir fra Norske Skog og UPM (via skibstransport til lageret i Kolding). Denne ombytning ser Flemming Pedersen dog ingen problemer i: ”Papirfabrikatet er ret ligegyldigt for os, da det er stort set den samme kvalitet, fabrikkerne leverer. Det vigtigste er, at konkurrencen og de gode priser bevares, og det lever Pressens Fællesindkøb fuldt op til med fem forskellige leverandører.”

Udsigt til økonomisk gevinst

Siden den nye logistikordning blev besluttet har Dansk AvisTryk bidraget til at få etableret den bedst mulige løsning, og trods de mange fremtidige udfordringer er Flemming Pedersen helt enig i de overordnede linjer: ”Pressens Fællesindkøb har gjort et stort forarbejde – nu må vi så se, om tingene virker i praksis. Det haster især med at få systemerne til bestilling og opfølgning på plads. Lige nu kører det hele manuelt. Men hvis alt lykkes, kan det gå hen og blive en løsning, vi alle bliver glade for. Der er jo indgået en god aftale med Norske Skog omkring skibet, så økonomien forbedres kraftigt der. Jeg kan også godt følge argumenterne i at nedlægge lageret på Christiansholm, der både var dyrt og dårligt placeret. Spørgsmålet er så, om vi kan undvære et centrallager på Sjælland - og om de kompensationer, vi får via prissystemet, reelt kan dække vores ekstra omkostninger”.

Flemming Pedersen, Dansk AvisTryk.

Årligt arkiv