Inspektion af papirruller ekstra vigtig ved direkte levering

Vejledning og simpelt reklamationssystem under udarbejdelse

I forbindelse med direkte modtagelse af papir fra papirfabrikkerne er det vigtigt, at trykkerierne er opmærksomme på, at ejerskabet overgår ved losning. Gør man ikke berettigede indsigelser ved losningen, kan man miste nogle af sine reklamationsrettigheder. Derfor arbejder Pressens Fællesindkøb på at lave en vejledning i papirinspektion samt et simpelt reklamationssystem, så man efterfølgende kan imødekomme reklamationerne.

Et udkast til vejledningen bliver i disse dage rundsendt til de involverede trykkerier, så de kan komme med kommentarer inden den endelige udgave distribueres. Det overvejes desuden at lave den i flere sprogvarianter, så chaufførerne også er bekendt med proceduren.

De foreløbige udkast ser sådan ud:

Inspektion ved levering af papir på lastvogn

Ved ankomst af en lastbil fra papirleverandørerne er det vigtigt, at man indarbejder en rutine til kontrol af leverancen.

1. Kontrollér lasten mens varen er på vognen

  • Står rullerne indenfor kanten af lastvognen?
  • Er der tegn på våde ruller (på grund af utæt presenning eller ved opsprøjtning fra uafskærmet hjulsæt)?
  • Er der beskyttelsesklodser, hvor sikringsstropper er i kontakt med ruller?

2. Kontrollér ruller

  • Er det de bestilte ruller?
  • Er der kant- og stødskader?
  • Er omslags- og bundpappet intakt?
  • Er der tegn på fugtskader?

3. Kontrollér vognbund

  • Er vognbunden ren og fri for skadevoldene effekter? (såfremt man ser skadevoldene effekter, bør papirrullerne tjekkes for bundskader
  • Dokumenter i videst muligt omfang med fotografier (gerne mobil).

4. Notér iagttagelser på følgeseddel og…

5. Anmeld alle skader i reklamationssystemet med eksakt angivelse af rullenumre. Kun herved kan vi blive bedre, og kun herved kan I opnå kompensation.

I øvrigt henvises til vores hjemmeside for korrekt losning af papirruller.
Kommentarer og spørgsmål er velkomne hos Søren Winsløw på sw@ddpff.dk.

Årligt arkiv