Jyderne tager 40 gr. avispapir til sig

Markant højere forbrug af 40 gr. papir vest for Storebælt

40 gr. vinder stadig større indpas hos medlemmerne og deres trykkerier. Det første fulde skib med 40 gr. papir kom i midten af maj. Siden er der kommet fire skibe med blandede laster, hvoraf en stor del har været 40 gr. I alt er der til dato leveret næsten 13.000 tons 40 gr. papir til lagrene i København og Kolding. De første og største mængder blev i starten losset i København, men det viste sig hurtigt, at jyderne og fynboerne var hurtigere på aftrækkeren. I løbet af kort tid var deres forbrug en faktor fem højere end forbruget i København. Sidenhen er der kommet lidt mere balance i regnskabet, men forbruget er stadig markant højere vest for Storebælt. Den 5. september var der udleveret 1.600 tons fra København, mens der fra Kolding var udleveret mere end 4.700 tons. Næsten en faktor tre større i udlevering. Det første skib kom fra UPM, de to næste laster fra Norske Skog og den seneste fra Stora Enso - og der er dags dato (5. sept.) ca. 7.000 tons mere i pipelinen.

God modtagelse i alle led

Den generelle tilbagemelding fra trykkerierne er, at der stort set ingen forskel er på at køre 42,5 og 40 gr. og at brugerne (redaktionerne, annoncørerne og læserne) intet har bemærket. Enkelte trykkerier/bladhuse har ulejliget sig med at trykke samme avis på henholdsvis 40 og 42,5 gr. og præsenteret det for kunderne for at undersøge, om de kunne se forskel. Det er en meget vanskelig opgave, forlyder det.
Men når det er sagt, så er der også nogle knaster. Et enkelt trykkeri havde endog meget store problemer med papir fra Norske Skog. Problemerne opstod på grund af nogle tværgående folder i papirbanen. Tre trykkerier har oplevet en stigning i brudfrekvensen, men desværre har kun et trykkeri dokumenteret det i banebrudsstatistikken. Det samme så vi i sin tid ved overgangen fra 45 til 42,5 gr., og det er i sig selv ikke så overraskende. Det reelle omfang kan kun dokumenteres ved anvendelse banebrudsstatistikken, og jeg anmoder derfor om at man bruger den og er omhyggelig med rapporteringen (det vil sige korrekt registrering af leverandør og gram vægt).

Det tyder på at 40 gr. er kommet for at blive. Besparelsen er til at få øje på, og problemerne i overgangen ikke større end forventet. Men for at holde leverandørerne oppe på kvaliteten er det ønskværdigt, hvis banebrudsstatistikken finder vej til flere trykkerier. Det er ikke svært, og er til stor nytte i dialogen med papirleverandørerne.
 

Årligt arkiv