LEAN – Samarbejde og udvikling

LEAN handler kort fortalt om at fokusere på de handlinger, processer og materialer, der har værdi for kunden. Og at fjerne/minimere de, som ikke har. Spildet skal reduceres - hvad enten det drejer sig om tid, processer eller materialer. Det er nok mere end nogensinde relevant at få trimmet sin virksomhed, så den er rede til at tackle de udfordringer, vores branche befinder sig i. Men samtidig kan det være svært at skabe overblik og få iværksat de projekter, der giver de bedste resultater - nu og på lang sigt. 

 
Teknisk Udvalg sætter fokus på LEAN

Derfor har Teknisk udvalg iværksat et LEAN projekt, hvor flere trykkerier sammen kan udvikle deres LEAN kultur og drage nytte af hinandens erfaringer. I tæt samarbejde med WAN-IFRA er det lykkedes at skabe adgang til verdens formentlig mest erfarne LEAN operatører inden for avistrykning. Første skridt var et 2-dages inspirationsbesøg hos Newsprinters International i nærheden af London -  verdens største avistrykkeri. Her blev vi præsenteret for en række grundlæggende værktøjer og fik set, hvordan de kunne implementeres.

 
Tre trykkerier præsenterer deres projekter

Andet skridt har netop været afholdt i Danmark hos de tre tilmeldte trykkerier: Skive Folkeblad, Fynske Medier og Erritsø Tryk. Over et par dage præsenterede deltagerne deres trykkerier for hinanden og fremviste de projekter, de enten er gået i gang med, eller som de påtænker at gå i gang med. Ideer og projekter blev diskuteret undervejs sammen med konsulenter fra Newsprinters International. Efter virksomhedsbesøgene afsluttedes forløbet med en fælles seminardag. Her rådgav konsulenterne bl.a. de enkelte trykkerier om, hvordan de bedst kommer videre med netop deres LEAN projekt, kombineret med en gennemgang af de relevante værktøjer.

 

Tre trykkerier præsenterer deres projekter. Anden del af LEAN projektet har netop været afholdt i Danmark hos de tre tilmeldte trykkerier: Skive Folkeblad, Fynske Medier og Erritsø Tryk.

Læs om driftchef John Vejles udbytte af LEAN workshoppen her.

Årligt arkiv