Lean workshop

På flere avismesser og konferencer har der de seneste år været stor focus på LEAN. Diverse trykkerier har i showcases vist, hvad de har gjort i stort og småt. Blandt disse har været den britiske trykkerigruppe Newsprinters International. De har flere trykkerier, der har gennemgået et omfattende LEAN projekt under ledelse af George Donaldson.

Det er lykkedes Teknisk udvalg, i samarbejde med WAN-IFRA, at etablere en 2-dages LEAN workshop på trykkeriet i Broxbourne ved London, som iøvrigt er verdens største avistrykkeri. Workshop’en afholdes den 24.-25. September 2012 og foregår på engelsk. Se programmet her.
Målgruppen er trykkeriledere og ledende medarbejdere.

Prisen er ca. 1.500 Euro pr. deltager inklusiv ophold og fortæring. Opholdet varer fra søndag den 23. September til tirsdag den 25. September. Transport til og fra Broxbourne er for egen regning (der går tog fra Euston Station til Broxbourne og det tager ca. 35 min.).
Der er et begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding anbefales. Tilmelding kan sendes til undertegnede eller Bettina Dahl (bd@ddpff.dk). Tilmelding er bindende.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Winsløw (sw@ddpff.dk eller på telefon 3397 4229).

Årligt arkiv