Lovforslag om afgift på husstandsomdelte reklamer

Reklameafgift – centrale punkter

Af Michael B. Andersen, DMA

Ugeaviser undtaget

Afgiften vil angå husstandsomdelte reklamer, forstået som forsendelser, der har karakter af en erhvervsmæssig aktivitet og som omdeles uden betaling fra modtageren.

Afgiften forventes dog ikke at angå bl.a. følgende:

  • Reklamer omfattet af folkeoplysningsloven
  • Telefonbøger
  • Ugeaviser

Ugeaviser defineres ved en lang række sammenhængende kriterier, herunder:

  • Periodisk omdeling mindst 40 gange årligt
  • Minimum 25 % redaktionelt indhold
  • Redaktionelt indhold fra forskellige kilder
  • Ingen direkte tilknytning mellem det redaktionelle og kommercielle

Afgiftssats – rabat ved miljømærkning

Afgiftssatsen forventes at udgøre 3,75 kr./kg. Distributøren pålægges registrering af mængden af omdelte reklamer samt afregning til staten.

Der ydes rabat for tryksager mærket med EU’s miljømærke Blomsten. Således forventes, at afgiftssatsen for disse mærker vil udgøre 2,25 kr./kg.

Miljømærke ikke klar

EU har netop vedtaget kriterier for miljømærkning af avistryk og øvrige tryksager. Hos Dansk Standard - der er certificerende myndighed i Danmark - har man endnu ikke fastlagt en administrativ praksis og ej heller udmøntet priser mv.


 

Årligt arkiv