Ny samhandelsaftale med Semaphor

WebTV løsninger til lokalaviser og mindre dagblade
Pressens Fællesindkøb har indgået en samhandelsaftale med firmaet Semaphor, som er leveringsdygtige i en lang række selvudviklede IT-produkter. Vi har valgt at fokusere samarbejdet på web TV løsninger for lokalaviser, samt små og mellemstore dagblade. Løsninger som ikke kræver store investeringer eller teknisk knowhow for at komme i gang. Her er tale om pakkeløsninger, der umiddelbart kan implementeres i eksisterende web sites.

Samarbejdet med Semaphor vil blive fulgt op af nogle aktiviteter. Dels vil Pressens Fællesindkøbs hjemmeside komme til at fungerer som demosite, dels vil Semaphor inviterer til et gå-hjem møde den 24. november i Pressens Hus hvor løsningerne demonstreres og diskuteres.

Læs mere om løsningerne på Semaphors hjemmeside www.semaphor.dk/webtv

Læs mere om samhandelsaftalen på www.ddpff.dk under samhandel

Hold øje med yderligere informationer om gå-hjem mødet på www.ddpff.dk under arrangementer

Årligt arkiv