Online E-service med vokseværk

Forbedret oversigt over alle centrale data med E-service

Først fik vi elektroniske følgesedler og online indvejning af CTP (aluminiumsaffald). Nu er også tilføjet online indvejning af øvrige affaldsfraktioner samt månedlige prisoversigter. Og om kort tid kan både overførsler og FSC indberetninger også laves online.

Efter en stille start er der i dag en udbredt brug af elektroniske følgesedler. Da vi lavede retur- aluminiumsordningen, var det naturligt at videreføre denne online service i forbindelse med indvejningen af aluminium. Det betød, at trykkerierne øjeblikkeligt kunne se, hvad der var indvejet, og dermed have registreret et aktiv. Denne ordning er nu videreført med vores nye samarbejdspartner Marius Pedersen, så indvejningen af alle affaldsfraktioner øjeblikkeligt registreres, når de er indvejet på Marius Pedersens indsamlingssteder. I samarbejde med Marius Pedersen har vi desuden lavet en prisoversigt, hvor du løbende kan følge prisudviklingen på de væsentligste fraktioner samt se, hvordan de forholder sig til markedsprisen. For få år siden var affaldshåndtering en biproces med lille fokus. I dag kan hvert enkelt trykkeri leve i visheden om, at Pressens system skaber overblik og transparens, til gavn for det enkelte medlem.

Registrering af overførsler og FSC-indberetninger

Men det stopper ikke her. Om kort tid bliver der åbnet for registrering af overførsler og FSC indberetninger for at skabe en enklere og mere ensartet tilgang til dette. I den forbindelse vil der blive udfærdiget en brugervenlig instruktion, og hvert enkelt trykkeri vil blive kontaktet for at sikre den mest lempelige overgang til anvendelsen af dette system.

Hvis du ikke har adgang til E-service kan du kontakte Søren Winsløw på sw@ddpff.dk, der kan oprette dig som bruger.

Årligt arkiv