Papirrapporten 2012

Individuel benchmarking for hvert enkelt trykkeri

Papirrapporten udvikler sig løbende og kan også i år byde på nye detaljer. Fx er det nu muligt for de deltagende trykkerier at se, hvordan de forskellige papirtyper klarer sig på netop deres trykkeri. De kan desuden se, hvor de har den største risiko for banebrud.

På analysedelen for papirets vand/farve egenskaber

har vi for første gang 40 gram papiret med i undersøgelsen. Her kan man se interessante forskelle og ligheder mellem de enkelte leverandører og gramvægtene 40 og 42,5 gram. Fx er papiret med den laveste opacitet ikke et 40 gram papir, som man ellers skulle forvente.

Endelig kan man i papirrapporten aflæse

de sædvanlige egenskaber som fx vægt,
tykkelse, bulk, styrke og hvidhed samt hvordan, de har udviklet sig over de seneste år.

Download papirrapporten her.
 

Årligt arkiv