Referat fra WAN-IFRA Printing Summit

Læs om de mange ideer der blev præsenteret på WAN-IFRA Printing Summit og som skal hjælpe trykkerierne ud af krisen
 

WAN-IFRA Printing Summit, Salzburg

Konferencen var for tilrettelagt for avistrykkerierne og delt i to dage med hver sit tema. Første dag handlede om inspiration og motivation til at effektiviserer og til at udvikle nye forretningsmuligheder, således at trykkerierne ikke hele tiden skal i fokus som en omkostningsklods, men snarere en indtjeningsmulighed. Anden dagen, som blev til i samarbejde med medieforskningsinstitutternes samarbejdsorganisation, IARIGAI, var helliget ”bæredygtige forretningsmodeller”. Her var det dominerende tema CO2 regnskaber.

Dag 1

Down-sizing

Sanat Hazra havde været med til at reducerer New York Times produktionskapacitet dramatisk, bl.a. med lukningen af et trykkeri. Det var med Lean tankegangen via medarbejdergrupper, der optimerede arbejdsgange, fandt skjulte omkostninger samtidig med at de fokuserede på kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed. Det var ganske vist en down-sizing proces, men som samtidig skulle gøre dem klar til fremtidens udfordringer.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/14/sanat-hazra-managing-downturn

Omkostningsreduktioner

Selvom den generelle holdning var, at citronen er blevet godt presset, så var det også budskabet, at der altid er noget der kan blive bedre. Nøglen til det er, at dokumentere: Papirspild, banebrud, opstartstider etc. Her imponerede Rikio Yuda fra Japan med et papirspildsprojekt, der havde bragt spildet ned på 1 pct (!). De havde gennem et år analyseret årsagerne og fundet syv enkle ting de kunne gøre for at minimere spildet.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/14/ultimate-waste-reduction-in-japan

Formatændringer

Berliner formatet er meget populært i Østrig, men også i Syd Korea havde en kundeanalyse ledt til nye investering og et skift til Berliner formatet. Tack Whang Kim berettede om kundeanalysen, implementeringen og markedets reaktioner. Ifølge kundeanalysen appellerer formatet mest til kvinder og unge mennesker. Annoncørerne var også generelt positive. Effekten af skiftet var usikker, men det skyldtes måske, at de væsentligste konkurrenter også er skiftet til berliner formatet.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/14/korean-newspaper-joongang-ilbo-changes-format

Samspil med elektroniske medier

Der var to interessante bud på samspil med elektroniske medier. Det ene projekt NIIU er etableret i Berlin, den fuldstændig personaliserede avis. Det fungerer, men venter på sit kommercielle gennembrud. Ideen er at skabe ekstra indtægter til dagblade og online medier, ved at komme ud til nye målgrupper (læs: unge mennesker) og selvfølgelig derigennem tiltrække den gruppe til det trykte medie. Via en web baseret tilmeldingsform kan brugerne beskrive sig selv, designe skabelonen til en egen avis og vælge indhold fra et antal dagblade, online medier, samt underholdning (f.eks soduko). Herefter får de en ”selv-designet” avis leveret hverdag kl. 8.00 til hjemmeadressen. De kan så ændre sammensætningen af indholdet løbende via deres profilbeskrivelse på hjemmesiden. Avisen bliver trykt digitalt.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/14/what-is-new-niiu-is-new
 

Et andet begreb er Augmented Reality, hvor trykte signaturer i samspil med kameramobiltelefon eller webkamera kan initierer websites, der så viser relaterede video og lyd. I sin mest avancerede version bliver den trykte signatur styrende for hvad der sker på skærmen. Søg på ordet ”augmented reality” på YouTube for at se eksempler.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/14/augmented-reality-for-newspapers

Nye produkter

R. D. Bhatnagar fra Indien viste en imponerende vifte af avisprodukter, som man eller kun ser i arkoffset verdenen. Her var super-panorama, drop-out annoncer, udstansninger, flaps, global og partiel UV lakering, stickers og 3D tryk. Alle produkter udviklet i samarbejde med annoncørerne.
Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/15/innovations-from-india

Dag 2

CO2 og bæredygtig avisproduktion

CO2 beregning var dagens mest dækkede og diskuterede tema. Ikke mindre end tre forskningsinstitutioner holdt indlæg, der i større eller mindre omfang handlede om CO2 beregning og livscyklus vurdering af aviser. Derudover var det europæiske netværk Intergraph repræsenteret med deres CO2 beregningsmodel for den grafiske branche. På den ene side understreger det den fokus som er på området og som må forventes at føre til lovgivningskrav, på den anden viste debatten også, at kompleksiteten er stor, og at man måske er ved at stirre sig lidt blind på netop CO2. Det kom bl.a. til udtryk ved sammenligninger mellem aviser og e-læsere, hvor man næsten desperat forsøgte at opstille modeller og forudsætninger, der kunne stille avisen i et bedre lys. Men aviserne skal ikke overleve ved at være mindre CO2 belastende end en iPad. Den har til gengæld en række andre fordele, både miljømæssigt og som medie, som desværre druknede i CO2 debatten.
Man skal dog ikke glemme at CO2 beregning samtidig er et værktøj til at kigge sit energiforbrug efter i sømmene, og derved også bliver en mulighed for besparelser. Ronald Weibel fra Leipzig Universitetet kom med den interessante oplysning, at den største energisluger i trykkeriet ikke er trykmaskinen, som man skulle tro, men infra-strukturen, altså den energi man bruger på at flytte ting frem og tilbage. Ifølge deres undersøgelser er det forbrug mere end dobbelt så højt, som energiforbruget ved selv trykningen.

Link: http://www.ifra.net/blogs/posts/2010/04/15/calculating-carbon-footprint-for-a-newspaper
 

Skulle der være interesse i, at se specifikke præsentationer fra konferencen, kan man kontakte undertegnede. Så vil jeg se om jeg kan skaffe den pågældende præsentation.

Søren Winsløw
sw@ddpf.dk