Reklameafgift og miljømærkning

Medlemsmøde om reklameafgift og miljømærkning

Foreningerne i Pressens Hus afholder medlemsmøde om reklameafgiften og håndtering af miljømærkning. Mødet er primært målrettet trykkerier.

Danske Medier, Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Pressens Fællesindkøb indbyder herved til medlemsmøde

Tirsdag den 5. februar 2013, kl. 10-12
i Pressens Hus.

Da loven om reklameafgift blev vedtaget i december 2012 stod det klart, at dagblade og ugeaviser som udgangspunkt ikke er omfattet. Alligevel må det forventes, at en række rotationstrykkerier bliver berørt af lovens bestemmelser, herunder håndtering af miljømærket Blomsten.

Dagsorden for mødet:

  • De væsentligste punkter i reklameafgiften, herunder hvad og hvem der er omfattet, afgiftssats, rabat ved miljømærkning mv./v. Danske Medier
  • Branchemæssig certificering for rotationer – præsentation af samlet løsningsmodel/v. Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Blomstmærket papir til rotationer – tilgængelighed, priser mv./v, Pressens Fællesindkøb

Der serveres en sandwich ved mødets afslutning.

Deltagelse i mødet er gratis men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretær Marianne Schultz, ms@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 42 46.
 

Årligt arkiv