Status på reklameafgiften og EU blomsten

Reklameafgiften har spøgt længe, og spørgsmålene er strømmet ind fra specielt trykkerierne, hvis kunder kan blive ramt af afgiften.  Så selv om politikerne og embedsmændene langt fra er færdige med at formulere de endelige retningslinjer, og selvom EU har rejst en række spørgsmål overfor den danske regering, tog Danske Medier, DMA og Pressens Fællesindkøb i starten af februar initiativ til at afholde et statusmøde.

Afklaring på hvor og hvornår reklameafgiften lander

Formålet med statusmødet, som var tilrettelagt af Danske Medier, DMA og Pressens Fællesindkøb, var kort at redegøre for den politiske proces og dermed komme tættere på en afklaring om, hvor og hvornår loven lander. Adam Rue fra Danske Medier fortalte bl.a. om hvilke publikationer, der er omfattet af afgiften, og hvilke, der ikke er.

Stor indsats for at afbureaukratisere loven

På statusmødet redegjorde Michael Bøgelund Andersen fra DMA bl.a. for hvilke kriterier, de havde fået indarbejdet i retningslinjerne. Det gælder ikke mindst omkring de såkaldte handelsnavne, som er en nøgle i afgiftsgrundlaget. Her er det lykkedes at få defineret det helt enkle handelsnavn ”Husstandsomdelte reklamer”, så vi undgår handelsnavne, der er betingede af papirkvaliteter, formater eller andet. Denne præcisering vil medføre en stor både administrativ og økonomisk lettelse for trykkerierne og udgiverne. Oven i dette har DMA også formået at etablere en ansøgningsprocedure, hvor man via DMA kan indhente relevante data, få vejledning og ikke mindst ansøge om godkendelse. Det betyder, at ansøgningerne bliver mere kvalificerede og ensartede, og dermed har en større chance for at blive godkendt.

Pressens Fællesindkøb sætter fokus på papirkvaliteten

Pressens Fællesindkøb fortalte om de udfordringer,  papirfabrikkerne har - ikke mindst på baggrund af kravet om 70 % indhold af returfibre i avispapiret. Samme krav findes ikke til det forbedrede avispapir, som er kategoriseret under ”Copying- and graphic paper” i EU. På trods af udfordringerne er vores leverandører opsat på at kunne levere papir med EU blomsten inden for kort tid. Men Pressens Fællesindkøb kunne også berette om, at der allerede findes både forbedret og standard avispapir med EU blomsten. Søren Winsløw gennemgik kort de leverandører, der var på markedet, samt hvad og hvornår, de kunne levere.

Så selv om meget endnu er uafklaret, kunne mødet forsikre om, at dagbladenes organisationer arbejder intensivt sammen for at bane vejen for en lempelig overgang til EU blomst certificering for trykkerierne.

Skulle I allerede nu sidde med ønsket om at bestille papir med EU blomsten, er det bare at kontakte Bettina i salgsafdelingen, bd@ddpff.dk.

Årligt arkiv