Tæt samarbejde med papirleverandørerne

Åbent udvalgsmøde på papirfabrikken Skogn

Overgangen til nyt papir for de jysk/fynske trykkerier var imødeset med en vis spænding af flere af trykkerierne. Blandt andet derfor blev det aftalt, at trykkerierne fulgte papiret nøje i den første måneds tid og derefter indsendte et feedback skema om oplevelserne med papiret. Teknisk udvalg valgte at følge denne dialog nu op med et erfa-besøg på papirfabrikken Skogn i Trondheim.  Besøget var åbent for alle interesserede og havde deltagelse fra 5 trykkerier. 

Indkøring af nyt papir

Temaet for besøget var først og fremmest, at diskuterer indkøringen af det nye papir, men også at øge kendskabet til de papirtekniske forhold og ikke mindst kvalitetssikringssystemerne hos vores leverandører.  Desuden fortalte Bjørn Tomassen, fra teknisk udvikling hos Norske Skog, om en række indgående undersøgelser af bl.a. splejsetape og de fysiske love det er underlagt. Et særdeles interessant indlæg, som vi vil forsøge at få gentaget for en større gruppe ved en senere lejlighed.

Højere farveforbrug på 40 gram? 

Udover de planlagte temaer, blev der rejst diskussion om papirets indvirkning på farveforbruget, da flere trykkerier har oplevet et stigende farveforbrug efter skiftet til 40 gram papir. Dette vil, i samarbejde med både trykkerier og papirleverandører, blive undersøgt nærmere i den kommende tid. I den forbindelse er alle lokale iagttagelser velkomne.

Fælles undersøgelser og rapporteringer

Det tætte leverandørsamarbejde udmønter sig desuden i Papirgruppen, som halvårligt mødes og diskuterer tekniske spørgsmål vedrørende papir. Udover leverandørerne består papirgruppen af repræsentanter fra trykkerierne og Pressens Fællesindkøb. Gruppen barsler halvårligt med en papirrapport, som fortæller om papirets egenskaber, udvikling over tid, hvordan det tager vand og farve samt endelig hvor godt det kører på trykkerierne (banebrudsstatistikken). Især det sidste er et meget nyttigt værktøj i dialogen om papirets kørbarhed.

Download den netop udkomne papirrapport og læs blandt andet om forbavsende store forskelle på de forskellige papirers optag af trykfarve.

 

Årligt arkiv