Vellykket overgang til 40 gr. avispapir

Hurtig respons på ønske fra markedet

Når skiftet til 40 gr. avispapir er gået så hurtigt og glat, som det er tilfældet, skyldes det et vellykket samspil mellem alle aktører inden for avisproduktionen. ”Dagbladene har som bekendt en trængt økonomi, og leder konstant efter nye besparelser”, forklarer Gert Nielsen, adm. direktør for Erritsø Tryk A/S og formand for Teknisk Udvalg i Pressens Fællesindkøb. ”Og når Frankrig allerede havde succes med 40 gr., kunne vi vel også høste de samme fordele. Derfor blev der hurtigt etableret et samarbejde hele vejen rundt, og Teknisk Udvalg arrangerede, som en af flere elementer. en studietur til Frankrig. På trykkerisiden havde vi et fælles mål om at få det her til at lykkes, så vi kunne levere den ønskede effekt til dagbladene og vores øvrige kunder”.

Samtlige kunder hos Erritsø Tryk kører nu på 40 gr. papiret, og adm. direktør Gert Nielsen anslår, at det nu udgør 85% af trykkeriets årlige forbrug på ca. 20.000 tons.

Samme driftssikkerhed som før

Efter en kort indkøringsfase har det vist sig, at overgangen til 40 gr. ikke har ændret på trykkeriernes driftssikkerhed: ”På trods af at papiret er blevet tyndere, oplever vi ikke flere papirbrud. Det kører fint på trykpressen, og aviserne kommer ud til tiden”, fastslår Gert Nielsen. ”Hvert enkelt trykkeri oplever dog små nuancer i produktionen. Der er flere elementer i trykprocessen der skal spille sammen og ændrer man f. eks. papiret kan det blive nødvendigt at tilpasse farven og fugtevandet, som er nemmere at ændre på. Hvis det ikke lykkes må vi i dialog med papirfabrikkerne. Generelt lever 40 gr. allerede nu op til 42,5 gr. på alle de vigtigste parametre, så successen er helt klart i hus.”

Selv eksperter kan ikke se forskel

Gert Nielsen anslår, at 40 gr. papiret nu fylder mindst 75% af produktionen på flere avistrykkerier, og samtlige kunder hos Erritsø Tryk - dagblade såvel som ugeblade – kører nu på det tyndere papir. En god indikator for 40 gr. papirets kvalitative succes er udeblivelsen af klager fra bladhuse og læsere. Man har ganske enkelt ikke kunnet se eller mærke forskel på 42,5 og 40 gr. avisen. Der er med andre ord ingen nævneværdig modvægt til plussiden, som til gengæld byder på kontante besparelser og miljøfordele.

3% besparelse på papir og 6% mindre fragt

40 gr. papiret har en lidt højere kg-pris end 42,5 gr., men vejer til gengæld 6% mindre . Besparelsen i kroner er på ca. 3%, der ubeskåret går i bladhusenes lommer: ”Det, vi som trykkeri får ud af omstillingen, er en forbedret evne til at opfylde kundernes ønsker”, fortæller Gert Nielsen. ”Vi kan levere aviserne billigere, og forbedrer samtidig miljøprofilen på produktet. Der skal nu transporteres 6% færre tons fra papirfabrikkerne til os – og videre fra os via distributionssystemet til læserne. Hermed spares miljøet for adskillige tons CO2,

Vigtigt at snakke sammen og udveksle erfaringer

”Det er til alles bedste, at trykkerierne samarbejder om dette her”, siger Gert Nielsen. ”Vi har gennem hele forløbet haft en god intern dialog, og på de sidste 4 møder i Teknisk Udvalg har 40 gr. papiret været det store tema. Erfaringsudvekslingen gør, at vi hver især nemmere kan optimere processen. Desuden står vi via samarbejdet i Teknisk Udvalg stærkt over for papirleverandørerne, hvis det skulle blive nødvendigt at kræve ændringer i papiret. ”

Årligt arkiv