Vidensdeling og erfaringsudveksling

Pressens Fællesindkøb er i fuld gang med en rundtur hos medlemmerne. Det er en god anledning til at få sat ansigt på hinanden og fortælle om vores produktpalette, medlemsydelser samt høre om medlemmernes ønsker og udfordringer.

Gennem hele 2010 vil personale fra salgsafdelingen og teknisk support komme på besøg hos medlemmerne af Pressens Fællesindkøb. Første stop var tryk-kerierne i Nordjylland i januar. Anden besøgsrunde var i Midtjylland i februar. De næste besøg er allerede programsat til Sjælland, Fyn og Falster.

Ny viden om medlemmernes ønsker og behov
Det er indtil videre vores erfaring, at besøgene har været udbytterige for både medlemmerne og os. Det er en god lejlighed til at lære hinanden bedre at kende og til at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Med hjem får vi nye ideer og input til forbedringer. Vi får set tingene med andre øjne og indsigt i, hvordan vi i højere grad kan møde vores medlemmers behov.

Ydelser og produkter til rådighed
Pressens Fællesindkøb er til for medlemmerne, og under møderne gør vi meget ud af at give et billede af rådgivningen, supporten og produkterne, som vi byder ind med. Vi viser også vores nye mappe med prøvekollektionen til avis-tryk og fortæller om tankerne bag denne. Mappen har vi uddelt for bl.a. at give indblik i forskellige papirkvaliteter og inspiration til medlemmernes kundepræs-entationer.

På besøg hos vores medlemmer
Hvis vi ikke allerede har været på besøg hos dig eller har aftalt en besøgsdato, tager vi automatisk kontakt til dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig til Bettina Dahl, salgschef i Pressens Fællesindkøb, på bd@ddpff.dk eller 33 97 42 27.

Aktivitetsplan for 2010 spækket med spændende initiativer
Medlemsbesøgene er blot en af vores igangværende aktiviteter. Vi har mange andre projekter i støbeskeen, bl.a. et seminar om CO2-beregning og FSC-papir, indføring af elektroniske følgesedler og opfølgning på vores kundeundersøgelse. Vi informerer løbende på vores website. Kig ind en gang imellem for at se om der er noget særligt interessant for dig.

Nemmere hverdag for medlemmerne
Vi er altid meget interesserede i at vide mere om, hvordan vi kan være med til at lette medlemmernes dagligdag. Det er et af foreningens formål at samle viden og erfaring, optimere processer og gøre det nemt for medlemmerne. Vi tilbyder også at supplere medlemmernes eget personale med spidskompe-tencer inden for indkøb, logistik, teknik osv.

Se listen over samarbejdspartnere og prislister for at få de bedst mulige priser og leveringsvilkår.

Vi leverer ikke kun avispapir til vores medlemmer, men har en bred vifte af gode produkter

 

Årligt arkiv