Vil forbruget af 40 gram overhale 42,5 gram?

40 gram status:

Indkøring medfører stigende krav til leverandørerne

Indkøringen har ikke alle steder været uproblematisk, men når man kobler det lidt sartere papir med transportskadede ruller eller oprulningsfejl på papirfabrikken, bliver oplevelsen hurtigt negativ. En af leverandørerne har på baggrund af bl.a. disse oplevelser hos trykkerierne valgt at stoppe produktionen af 40 gram for at kigge produktionen efter i sømmene. Vi afventer en snarlig genoptagelse af produktionen, så den stigende 40 gram interesse ikke bliver forstyrret af leveranceproblemer.

Lille forskel på 40 og 42,5 gram i kørbarhed

På de fleste trykkerier er oplevelsen som sagt, at der ikke er væsentlige forskelle på 40 gram og 42,5 gram i kørbarhed. Man synes godt man kan se forskel i kvaliteten, og det er lidt forskelligt, om kunderne har reageret på det tyndere papir. Læs i øvrigt papirrapportens konklusioner på 40 gram i forhold til 42,5 gram, når det gælder gennemslag, afsmitning m.m.

Årligt arkiv