Et par ord om QuickGuiden

QuickGuide udspringer af stærkt branchesamarbejde
 
Interview med produktionschef på Berlingske Media, Thomas Feldborg
 
Når Berlingske Media stiller et internt udviklet redskab til rådighed for samtlige kolleger i branchen via Pressens Fællesindkøb sker det i erkendelse af, at udvikling og fremgang kræver en fælles standard, holdning og indsats.
 
Annoncestandard et globalt problem

Lige siden de digitale formater blev indført har det været vanskeligt at få annoncører til at levere et materiale, som direkte og fejlfrit kunne køres ind i den daglige avisproduktion. Problemet var globalt, og blev derfor også lagt ud til en international arbejdsgruppe, Ghent PDF Workgroup (GWG), som foruden repræsentanter for udgivere og grafiske produktionsvirksomheder også inkluderer softwareproducenterne, bl.a. Adobe, OneVision og Enfocus. Pressens Fællesindkøb har med formanden for Standardiseringsgruppen deltaget i de 4-5 årlige møder siden starten af 2002. Arbejdet frem mod en enkel og entydig standard har været lang, men siden 2008 har den internationale standard også været standard i Danmark, og det har fungeret relativt godt. "Det var en stor lettelse for os ude i produktionen, at Branchestandarden nu via sin version 1.4 henviste til en fast farvestyringsprofil (ISONewspaper26v4)", fortæller Thomas Feldborg. "Muligheden for at tage udgangspunkt i RGB i stedet for CMYK åbnede derfor op for vores et nyt workflow, som der nu er taget udgangspunkt i med QuickGuiden".

 
Udviklet og prøvekørt af Berlingske Media

Da Berlingske Media efter 2008 fik mulighed for at basere produktions-setup'et på RGB, gjorde det tingene lidt enklere: "Men selv om vi internt nemmere kan producere til både avis og web med den nye standard, er der et konstant behov for at vejlede og uddanne annoncørerne i fremstilling af PDF annoncer. Ved at tilskynde dem til at arbejde i RGB frem til PDF annoncefremstillingen, har vi dog opnået et lidt enklere workflow. Og på baggrund af erfaringerne med den nye praksis - samt dialogen med kunderne og leverandørerne - fandt vores prepress-ekspert, Claus Wegener, også et klarere mønster i PDF-problematikken. Indsigten i "hvor skoen trykker" blev derefter udmøntet i QuickGuiden, som vi gennem de seneste par år har haft stor nytte af i Berlingske Media. Og det er dette værktøj, som Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb nu stiller til rådighed for alle i en lettere tilpasset version".

 
QuickGuiden betydeligt nemmere at gå til

Hvor Kankanikke.dk går grundigt til værks og forklarer alle steps i annonce-produktionen udførligt, er der i QuickGuiden skåret helt ind til benet med fokus på praktiske anvisninger: "Den store forskel ligger i, at kunderne nu ikke længere behøver at kæmpe med at opnå den dybere forståelse af principperne bag PDF- og annonce-produktion, men kan følge en step-by-step vejledning - tilmed med indstillingsfiler direkte inkorporeret i QuickGuiden", forklarer Claus Wegener. "Meldingen fra vores kunder viser helt klart, at de er glade for kun at skulle forholde sig til kernen i opgaven. Og det faktum, at de kan arbejde med RGB helt frem til eksportering til PDF, gør processen mere intuitiv. Det gør det meget enklere for dem at gå til, og vores erfaring er da også, at vi skal bruge mindre tid på kommunikation for at opnå det rette resultat".

 
Stadig en stor opgave at løse

Da målgruppen for Kankanikke.dk og den nye QuickGuide rummer alt fra private kunder til store grafiske virksomheder, er der fortsat behov for en differentieret kommunikation omkring PDF-standarderne: "Meningen er, at de to værktøjer skal supplere hinanden" konstaterer Thomas Feldborg. "Selvfølgelig ville det være at foretrække, at alle leverandører var eksperter på feltet, men desværre oplever vi, at så snart vi har fået tingene til at køre et sted, så skifter de medarbejdere eller leverandør - og så kan vi starte forfra igen. Samtidig bliver der ved med at komme nye programmer, som ændrer praksis og indfører nye features, som vi ikke har kunnet tage højde for. Der er tale om en fælles udfordring i branchen, hvor vi må stå sammen om løbende at udvikle vores kommunikation og værktøjer, og markere en fælles holdning omkring kvalitetskrav over for kunderne. Jo bedre vi opdrager kunderne, jo nemmere bliver vores arbejde i den sidste ende. Og Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb udgør et solidt fundament for denne fælles indsats".

Thomas Feldborg har været medlem af Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb siden 2007 . Han kan kontaktes på tlf. 40 71 85 25 eller tf@berlingskemedia.dk.

Bestyrelse og organisation