Kommissorium - Standardiseringsgruppen

I de følgende 9 punkter beskrives Kommissorium for Standardiseringsgruppen under Teknisk Udvalg.

 1. Standardiseringsgruppens formål er at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark. Dette skal opnås gennem enighed og samarbejde i branchen.

 2. Gruppens formål opnås først og fremmest ved at kigge på internationale standarder for de pågældende områder og om muligt implementere dem som standarder i Danmark. Desuden er det gruppens formål at sikre disse standarders rodfæstelse blandt Pressens Fællesindkøbs medlemmer.

 3. Standardiseringsgruppen er sammensat af:
      • En formand fra branchen, godkendes af Teknisk Udvalg
      • Deltagere fra branchen, antal efter behov, godkendes af Teknisk Udvalg
      • Repræsentant fra Pressens Fællesindkøb
      • Sekretær fra Pressens Fællesindkøb
      • Gæster fra tilstødende brancher og/ eller kortvarige projektmedlemmer,
        besluttes af gruppen

 4. Gruppen skal være bredt videnmæssigt sammensat i forhold til branchens behov og opgavernes beskaffenhed, og skal repræsentere kompetencer fra relevante fagområder. Gruppen holder møder ad hoc efter behov.

 5. Formanden for gruppen refererer til Teknisk Udvalg, som beslutter, hvilke konkrete projekter, der skal arbejdes med. Formanden for gruppen refererer status på de enkelte projekter og indstiller nye projekter til Teknisk Udvalg.

 6. Gruppens projekter skal gavne alle Pressens Fællesindkøbs medlemmer og må ikke etableres for at tilgodese enkelte af dagbladene eller trykkerierne.

 7. Standardiseringsgruppen behandler ikke tvister eller politiske spørgsmål for dagbladsbranchen.

 8. For at undgå dobbeltarbejde holder gruppen sig ajour med forskningsprojekter, der arbejdes med i andre nationale og internationale organisationer.

 9. Hvis der er omkostninger forbundet med projekter, udarbejdes der budgetter, som skal forelægges og godkendes af Teknisk Udvalg.