Kommissorium - Teknisk Udvalg

I de følgende 11 punkter beskrives Kommissorium for Teknisk Udvalg.

 1. Det er teknisk udvalgs formål, at bidrage til, at dagbladsproduktionen fortsat kan blive hurtigere, bedre og billigere. Udvalget fokuserer primært på de tekniske processer og materialeindkøb med udgangspunkt i trykkerierne.
   
 2. Bestyrelsen nedsætter udvalget og træffer beslutning om udvalgets sammensætning.
   
 3. Teknisk Udvalg udfærdiger løbende planer for hvilke temaer der skal arbejdes med, og som viser hvordan resultaterne skal præsenteres og evt. implementeres.
   
 4. Det er en del af udvalgets målsætning at fremme standardisering i det omfang det gør branchen mere attraktive og tilgængelig for annoncører og udgivere og/eller bidrager til effektiviseringer.
   
 5. Teknisk udvalg bidrager således til løbende effektivisering af trykkerierne og de tilhørende processer. Det sker bl.a. gennem benchmarking mod Best Practice på en række væsentlige nøgletal indenfor produktivitet, lønsomhed og kvalitet, samt praktisk formidling af effektiviseringsforslag til medlemmerne.
   
 6. Teknisk Udvalg skal søge information internationalt gennem organisationer som bl.a. WAN-IFRA, så udvalget sikrer at Best Practice på produktivitet, lønsomhed og kvalitet ses i international sammenhæng. Specielt skal udvalget arbejde på, at gode ideer til forbedringer, hurtigt bringes til Danmark, så de kan implementeres hos medlemmerne.
   
 7. Teknisk udvalg deltager i teknisk samarbejde internationalt, hvor det kan være til gavn for den danske branche på sigt, herunder standardiseringsarbejde.
   
 8. På vegne af Teknisk udvalg varetager Teknisk afdeling i Pressens Fællesindkøb kontakten til de danske bladhuse og øvrige medlemmer af Pressens Fællesindkøb, andre tekniske organisationer i Danmark, samt leverandørerne til den danske presse.
   
 9. Teknisk udvalg kan sammensætte ekspertgrupper, bestående af såvel eksterne som interne eksperter til løsning af specifikke arbejdsopgaver. Resultaterne af arbejdet skal udmønte sig i artikler, rapporter, seminarer eller andre praktiske værktøjer, der gør det muligt at overføre viden effektivt til medlemsvirksomhederne.
   
 10. Teknisk afdeling i Pressens Fællesindkøb varetager den overordnede styring og koordinering af opgaver i arbejdsgrupperne, bl.a. tekniske projekter, konferencer, seminarer og kurser.
   
 11. Teknisk Udvalg og arbejdsgrupper har ingen økonomisk bevillingskompetence. Tekniske projekter, som medfører større omkostninger, indstilles af Teknisk Udvalg og Pressens Fællesindkøbs direktion til godkendelse af Pressens Fællesindkøbs bestyrelse.