Papirgruppen

Papirgruppen består af papirleverandørerne i de nordiske lande, samt repræsentanter fra de danske avistrykkerier. De mødes to gange om året i Pressens Hus i København. Hovedtemaerne på dagsordenen er bl.a. organisatoriske og tekniske ændringer på papirfabrikkerne samt gennemgang af papirrapporterne, halv- eller helårsrapporten. Desuden bliver normerne for avispapirkvaliteterne løbende debatteret.


Medlemmerne af Papirgruppen er:

TCS Staffan Svensson
StoraEnso Newsprint
Hylte Paper Mill
SE - 31481 Hyltebruk
Tlf.: +46 10 46 79 245
Mobil: +46 70 67 30 481
E-mail: staffan.svensson@storaenso.com
Web: www.storaenso.com

Tech. Marketing Manager Emma Spåls
StoraEnso Newsprint
Kvarnsveden Paper Mill
P.O. Box 733
SE - 78183 Borlänge
Tlf.: +46 1046 74 606
Mobil: +46 73 83 65 606
E-mail: emma.spals@storaenso.com
Web: www.storaenso.com

TCS Manager Håvar Fjerdingen
Norske Skog
Skogn Paper Mill
NO - 7620 Skogn
Tlf.: +47 74 08 70 00 (Direkte +47 74 08 72 94)
Mobil: +47 92 20 97 61
E-mail: havar.fjerdingen@norskeskog.com
Web: www.norskeskog.com

Direktør Gert Nielsen
Erritsø Tryk A/S
Bundgårdsvej 45, Erritsø
7000 Erritsø
Tlf.: +45 75 94 22 00
Mobil: + 45 20 19 44 40
E-mail: gert.nielsen@pol.dk

Adm. direktør Thomas K. Isaksen
Pressens Fællesindkøb
Skindergade 7
DK – 1159 København K
Tlf.: +45 33 97 40 00
Mobil: +45 61 20 80 08
E-mail: tki@ddpff.dk
Web: www.ddpff.dk