Historie

Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening – DDPFF
Grundlagt 11. april 1917

Af nød og nødvendighed!

Da den første Verdenskrig rasede i begyndelsen af det forrige århundrede lå Danmark godt beskyttet nordpå uden egentlige krigshandlinger til følge, men danskernes hverdag blev alligevel voldsomt berørt. Både i forhold til madleverancer fra udlandet, men også i forhold til anden produktion. Således var det meget svært at opdrive forsyninger til de danske papirfabrikker, fordi ubådene angreb de mange fragtskibe, der kom med forsyninger.

Det var en tvingende nødvendighed at finde en måde at sikre papirforsyningerne for, at dagbladene fortsat kunne udkomme.
For at løse dette problem diskuterede en række fremtrædende bladfolk hvorledes man i fællesskab kunne sikre dagspressen papirleverancer og derved danskernes muligheder for at blive informeret i aviser og dagblade. På dette møde blev tanken om et fælles indkøbskontor en realitet den 11. april 1917.

I løbet af de følgende år løste det fælles indkøbskontor den vanskelige opgave, og da normale tilstande igen indtrådte efter krigen, var det derfor nærliggende at fortsætte samarbejdet.

Det blev starten til Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening. Siden har samvirket udviklet sig til at blive en helt naturlig bestanddel af dagbladenes hverdag.