Annonceproduktion

Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb anbefaler, i samarbejde med DRRB, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, følgende PDF-standard for avisbranchen i Danmark.
I bestræbelserne på at benytte internationale standarder har vi besluttet at lægge os op ad GWG, Ghent PDF Workgroup, hvis arbejde vi har deltaget i siden starten af 2002.