Hyperlinks fra trykte annoncer til elektroniske aviser og magasiner

Der er et udbredt ønske i avis- og magasin-branchen om at kunne forsyne en annonce med et klikbart hyperlink, således at dette link vil kunne være aktivt i den elektroniske gengivelse af annoncen.

I denne pakke gives mulighed for på en standardiseret måde at levere et sådant link ind sammen med annoncen.

Det har den fordel for annoncør såvel som for bladhus, at der sker en værdiforøgelse af annoncen, ikke mindst i sammenhæng med Print-replika avisen i E-avis-løsningerne.

 

Pakken består af

’Hyperlinks in e-papers.pdf’ – en engelsk-sproget baggrundsartikel, der også har til formål at sikre, at denne metode kunne bruges bredere end det danske avismarked.
 

Vejledning.pdf’ – hvis målgruppe er gruppen af kreative designere, der med denne vejledning er i stand til at tilføje links via InDesign, Illustrator og/eller Adobe Acrobat Pro.
Vejledningen har den fordel, at man efter installation kan nøjes med at bevare side 2, hvilket er vejledning nok til den kreative designer, når installation er foretaget.
 

Hyperlinks in e-papers.zip’ – der er en zip-fil, der indeholder alle nødvendige setting-filer – samt ovenstående to dokumenter. Bemærk, at der kan være vanskeligheder med at sende JavaScripts via e-mail. Henvis i stedet til dette link.

 

For de kommercielle vilkår for brugen af dette henvises til det enkelte bladhus.

 

Det skal understreges, at der ikke i denne leverance behandles, hvordan det enkelte bladhus vælger at implementere, at link følger annonce fra modtagelse via samling på siden til e-avis-løsningen.

Dette kræver naturligvis yderligere arbejde – afhængigt af det workflow, bladhuset måtte have. Men med den foreliggende løsning er det hermed sikret, at annoncer med links kan leveres til alle bladhuse på en struktureret og ensartet måde.

 

Udarbejdet af Kompetence – på vegne af kankanikke og JP/Politikens Hus.