ICC profiler

For at du kan fremstille korrekte PDF filer, skal ICC profilerne ISOnewspaper26v4 og ISOnewspaper26v4_gr være installeret på dit system. Download dem fra Download siden og placér dem efter nedenstående anvisning.

Mac:
HD>Library>Application Support>Adobe>Color>Profiles>Recommended

PC:
C:/WINDOWS/system32/spool/drivers/color
Ved at højreklikke på profilen får du mulighed for at lægge den direkte ned i den nævnte mappe. Er profilen allerede installeret, vil din valgmulighed bestå i at fjerne den.