Installation m.m.

I dette afsnit får du en vejledning, i hvordan du installerer de nødvendige filer. Hvordan du fremstiller dine billeder eller PDFere, og hvordan du laver Preflight af din PDF fil. Vælg hvilken applikation du vil anvende og følg den beskrevne procedure.
Hvis du ikke kan finde en beskrivelse for netop den applikation du anvender, kan du, ved at studere de her beskrevne applikationer, sandsynligvis overføre fremgangsmåden til egne applikationer. Skulle du alligevel strande i processen, kan du rejse spørgsmålet i vores Forum, hvor du næsten altid vil få et svar fra en beredvillig kollega.