Kommende annonce standard

Det følgende er et indblik i bredden af Ghent Work Groups (GWG) arbejde med eksempler om standarder / best practises / whitepapers, der kunne have betydning for vort arbejde i Danmark.

Den eksisterende annoncestandard, der bygger på PDFx-1a, står foran en opdatering. GWG har april 2012 defineret en ny standard: ’GWG 2012 specifikationen’, der kan læses om her: http://www.gwg.org/gwg-2012-specifications/ og hvorfra selve specifikationen også kan downloades. Grundlæggende er der her tale om en specifikation, der bygger på PDF-x4 – og fx accepterer transparens

Til GWG-2012 specifikationen er tillige udkommet en test output suite (http://www.gwg.org/download/test-suites/ghent-output-suite/), ligesom certificering af settings til preflight værktøjer er på vej.

Af nedenstående link fremgår det hvilke applikationer der er testet mod den nye standard GWG 2012:  http://www.gwg.org/download/overview-of-gwg-compliant-applications/

I den forbindelse kan det nævnes at certificeringen af setting filer til Adobe CS4 og CS5 er nært forestående og processen er i gang på CS6.

Der skal herfra lyde en opfordring til, at modtagere af annoncefiler tester deres workflow i forhold til dets evne til at processere pdf-x4 filer.
Denne test bør både inkludere, om de kan følge det eksisterende workflow, for dermed at teste nødvendige fremtidige ændringer. Og om testfilerne i sig selv kan rippes til brugbare trykresultater. Det kan for nuværende  ske dels via Altona testsuite2 – hvortil der er link fra download siden - og dels via ovennævnte Ghent output testsuite 4.0 (http://www.gwg.org/download/test-suites/ghent-output-suite/).
Så snart ovenstående testfiler er offentlige, vil der herfra blive henvist til disse.

En større gennemgang af GWGs arbejde i almindelighed og det nuværende arbejde med GWG 2012 specifikationen i særdeleshed fremgår af en række indlæg i forbindelse med Graph Expo, okotber 2012 i http://www.gwg.org/index.php

GWG arbejder også på, at ”proof of preflight” bliver implementeret. Dette betyder, at der i pdf-filen indlejres, OM filen er preflightet, med HVILKEN applikation preflight er foregået, og RESULTATET af preflight. (Dette er en teknologi, som har fandtes i årevis alene hos én leverandør, Enfocus Certified PDF – og det, som GWG nu har gjort, er at opstille regler for, hvordan en sådan mekanisme kan implementeres i alle preflight-værktøjer. Pt. er det imidlertid alene Adobe Acrobat Pro 9, der understøtter denne funktionalitet. 

Sidst redigeret maj 2013