Ny annonce standard

Af teknisk udvalg, marts 2019

Det danske avismarked er klar til PDF/x4 - så nu lanceres en specifikation baseret på GWG2015

I forlængelse af det standardiseringsarbejde, der tidligere er lavet i regi af Teknisk udvalg (ddpff) – vi nævner i flæng navngivningsstandard, arealstandard og den nuværende pdf-standard – kan vi nu konstatere, at markedet er mere modent til at løfte pdf-standarden til et nyt niveau: PDF/x4.
Grunden til, at denne standard er mere moden er også, at Design- og preflight applikationerne samt workflow-systemerne er mere parate, end de var år tilbage.
 
Der er en række fordele ved pdf/x4, hvoraf de vigtigste er:
 • Bedre mulighed for farvestyring, senere i forløbet
 • Respekt for transparens til fortolkning umiddelbart før tryk, i rip-processen - i modsætning til flattening af transparens
 • Mere moderne håndtering af fonts
 • Mere moderne håndtering af downsampling (filesize) samt ImageCompression
 • Bedre beregning af Total Ink
 • Bedre håndtering af embedded Output intent profiler
 • m.v
 
For detaljer kan man med fordel læse: “Differences between the GWG 1v4 and 2015 specifcations” (se link nedenfor)
 

Implementering

Vi vil gerne implementere den nye standard på følgende måde:
 • Trykkerierne tjekker, at deres workflows vil kunne håndtere et pdf-x4 workflow, ved at processe Ghent output suite 5.0.
  Se afsnittet: Bilag og links - GWG outputsuite 5.0 - hvordan dette kan gøres.
 • Vi laver pakker af guidelines, der inkluderer joboptions, read me samt vejledning om korrekte preflight profiler (der grundlæggende bør findes i preflight-applikationerne) m.v. – der er grupperet i forhold til det danske marked
  NewspaperAds-gwg2015_DK
  Til brug for ordinær annonceproduktion til avisproduktion
  CMYK baseret
  uden lag
  uden mærker
  Farveprofil (Outputintent) Iso newspaper 26 v4
  MagazineAds-gwg2015_DK
  Til brug for Magasin-produkter håndteret af de danske bladhuse
  CMYK baseret
  uden lag
  med beskæring
  højere opløsning
  Farveprofil (outputIntent) Iso 300 eci
  Grundlaget for her at vælge en iso farveprofil med større farverum er for at kunne være mere fleksibel i annoncehåndtering, hvor den efterfølgende trykning er enten traditionel avistryk evt på bedre papir - eller heatset.
  1/1 side newspaper-GWG2015_DK
  Til brug for direkte trykordrer til avistrykkerierne, fx. Skåret Tabloid
  CMYK baseret
  uden lag
  med beskæring
  Farveprofil (Outputintent) iso newspaper 26 v4

  Pakkerne findes her:
  https://www.dropbox.com/sh/tzmzdg08riwrva6/AADirimsysVZoyDGmBfgrQMva?dl=0
 • Dermed er de kreative designere og trykkerierne principielt klar til brug - og med en sikkerhed for, at det enkelte bladhus’ processer fra annoncemodtagelse til forsendelse til trykkerierne ikke på utilsigtet måde modificerer en velproportioneret pdf/x4 vil man være klar til en større udrulning. Samtidig kan bladhusene og trykkerierne gennemføre mindre tests ved fx at udvælge fyld-annoncer og producere disse efter ovenstående retningslinier.
 • Det er ambitionen, at årets FSC-kampagne er produceret både i den gamle og i den nye NewspaperAds standard.


Big bang eller løbende udrulning?

I annonce-verdenen kan man ikke forestille sig, at alle designere pludselig vil forstå og acceptere, at den standard, der ‘i går’ var gældende, pludselig ikke ‘duer’ mere. Derfor vil udgivere være tvunget til i en (kort ?) overgangsperiode at kunne håndtere at modtage såvel NewspaperAds1v4 (pdf/x1a) somNewspaperAds-GWG2015-DK (pdf/x4).
For trykkerier, når vi modtager egentlige reklametryksager (én designer, ét produkt, ét trykkeri) er det nemmere at ændre produktionsmetoden i en hurtig proces. Dette kan ske i morgen! - med de fordele, det måtte give.


Afsnit med bilag og links:


Testfiler
GWG Outputsuite 5.0:
5.0 er nyeste version, der matcher GWG2015
Den består af mange mindre testfiler, der tester hvert enkelt pdf-funktionalitet.
Nemmere er samlet i denne fil “Ghent_PDF-Output-Test-V50_ALL_X4.pdf” alle
de mindre testfiler - således at blot dette 4 sidet testdokument skal processeres i
eget workflow.
Start naturligvis med at læse readme.filen
Bemærk også, at GWG gør en del ud af at certificere forskellige workflows, fx.
Apogee - så levererandørerne har også gjort deres del af hjemmearbejdet.


Settingfiler
Samme link som under “implementering” - se ovenfor


Baggrundsviden :
Differences between the GWG 1v4 and 2015 specifcations
download fra GWG:


GWG har udgivet denne folder med henblik på en bred forståelse af det
workflow, hvori pdf-filerne indgår - fra den grafiske designer til tryk.


Forhåndskontrol (Prepare for Preflight)
Allerede under produktionen af annoncen i InDesign kan der foretages tjek.
Importerer du fx. et image i for lav opløsning, så tjekkes dette umiddelbart.
I https://www.dropbox.com/sh/tzmzdg08riwrva6/AADirimsysVZoyDGmBfgrQMva?dl=0 findes settingfiler: GWG_DK_LivePreflightProfilesNewspaper.zip


Om GWG / DDPFF
Ghent Workgroup (GWG) er en organisation af brugere, leverandører,
konsulenter, uddannelsesinstitutioner, der arbejder bredt i den grafiske industri -
med henblik på at supportere brugen af pdf-filer i en standardiseret proces. Læs
mere på www.gwg.org.
DDPFF har været aktiv i GWG’s arbejde som medlemsorganisation for den
danske avisbranche - og har som sådan i nu mere end 15 år stået for
implementering af pdf-standard i Danmark.


Spørgsmål til ovenstående kan stilles til NewspaperAds-gwg2015_dk@jppol.dk