Specifikationsoversigt (dansk)

For at en pdf-fil opfylder standarden skal følgende være gældende:
 

  • Det skal være en PDF/X fil. (begrænset til tryk)
  • Det skal være en PDF/X-1a (bl.a. begrænset til ’device-dependent workflow: cmyk-farverum)
  • Det skal være en PDF/X-1a (PLUS) – der er tilrettet til Avisannoncemarkedet
  • Dvs at du skal bruge settings-filer, der hedder ”NewspaperAds_1v4”.

Nedenstående illustrerer, hvordan de forskellige standarder forholder sig til hinanden med hensyn til tilladte features.

Andetsteds på www.kankanikke.dk (under "Kom godt igang") kan du se, hvordan du i praksis implementerer relevante settingfiler i de mest brugte applikationer, så her vil vi liste de væsentligste tekniske forholdsregler, du skal være opmærksom på at overholde i den resulterende pdf-fil.
 

                                                 Du skal være opmærksom på, at nogle forhold hjælper settingfilerne dig med at overholde. Andre forhold kan man ikke sikre ved hjælp af settingfilerne, og her skal du selv gøre noget. Disse forhold er markeret med dette advarselstegn.

Det tekniske indhold (farver, font osv.) fremgår af den engelsksprogede specifikation, hvortil der linkes ovenfor. De vigtigste elementer er fremhævet i det nedenstående:

 

 

  Størrelse                                         
Annoncen må ikke indeholde skæremærker – i almindelig avisproduktion vil annoncen aldrig gå ’helt til kant’. Annoncestørrelsen defineres af pdf-filens mediabox. Tjek det fx. i Acrobat Reader. NB: Kontakt bladet, såfremt der er tale om en annonce til ’trim’produktion med beskæring.
At annoncen der produceres f.eks. i InDesign har en dokumentstørrelse, som matcher annoncens spaltemål. Tilpas (i fx. InDesign) dokumentstørrelsen til annoncens ønskede mål. Det nytter ikke at cropbox målet fx. = 41*150 mm, hvis MediaBox =A4! Tjek i fx Acrobat Reader, at hele annoncen er med (inkl. ramme mm.) CropBox <> MediaBox =fejl
NB! I ’Acrobat Pro 8’ kan preflight sættes til automatisk at ændre MediaBox til at være lig med CropBox
Størrelser og styringstegn
Annoncer leveres i 1/1 – uden skæremærker. Annoncer uden ramme skal udstyres med hjørneprikker - som fx kan være 5 % sort.
 

 

 

Farver (CMYK og Gråtoner )                       

Alle farver skal være defineret som Processfarver (CMYK eller grayscale). Det er ikke tilladt at anvende SPOT-, RGB, LAB og Calibrated Gray. ICC-tags må heller ikke benyttes.
Dvs. at den nuværende specifikation bygger på et enheds-afhængigt workflow – baseret ISOnewspaper26v4
Yderligere aspekter af farvestyring og farvekonvertering – her henvises til KanKanIkke / trykkeri, der forklarer nærmere om icc-profiler, farverum m.v. Vær opmærksom på at benytte den korrekte icc-profil ISOnewspaper26v4.icc.

Output intent: denne term henfører til PDF/x terminologi og angiver en information om det forventede farverum og trykkonditioner, der vil blive brugt. Denne bør angives til ”ISOnewspaper26v4.icc” – eftersom du er i gang med at producere en annonce til avistryk.

(Baggrundsinfo: link til forklaring om outputintent)

 
Der må ikke anvendes RGB             Konverter til CMYK via ISOnewspaper26v4 RGB = fejl
Der må ikke anvendes CIELab Konverter til CMYK CIELab = fejl
Billeder må ikke indeholde ICC profiler Med den rette PDF setting fil til Quark eller InDesign vil ICC-profilerne automatisk blive fjernet ved konvertering til PDF

ICC profil = fejl

Der henvises også til afsnittet Photoshop under "Installation m.m."

Der må ikke anvendes Calibrated Gray eller RGB Konverter i ophavsprogram til CMYK eller gråtone Calibrated Gray eller RGB = fejl
Der må ikke forekomme områder med en højere farvedækning end 240% Konverter til CMYK via ISOnewspaper26v4 Total Ink Coverage > 240% = fejl
Spotfarver skal være definerede som CMYK farver (akromatisk)


Definér farverne korrekt = ækvivalent til CMYK. Brug evt. Pressens Fællesindkøbs Farvekatalog til definition af spotfarver. Bestil katalog her.
Spotfarver <> CMYK = fejl
Multichannel farver må ikke benyttes Konverter i ophavsprogram til CMYK eller gråtone Multichannel = fejl

Skrifter    
Multimaster fonts må ikke benyttes Benyt godkendt font, fx type 1 Multimaster fonts = fejl
Double byte fonts (Composite), kan benyttes Subset fonten Info - check at evt. specielle tegn (kinesisk mm.) er subsetted
Embedded (og subsetted) Open Type fonts er tilladt Ved korrekt produktion af pdf (NewspaperAds_1v4) konverteres disse til Type1fonts og embeddes / subsettes Open Type fonts i resulterende pdf = fejl
Positiv tekst bør være mindst 8 punkt  **  < 8 punkt = info i Preflight
Negativ tekst bør være mindst 10 punkt  **  < 10 punkt = info i Preflight
Tekst i farver skal være mindst 10 punkt  **  < 10 punkt = info i Preflight
Hvid må ikke benyttes som overprint Kontrollér din pdf i fx Reader, og se også Adobe InDesign - del II - Output Guide  

Note **) Dette er ikke tænkt som en teknisk, men nærmere en designmæssig begrænsning. Tænk på, om dit budskab kan læses i den trykte annonce.
 

Billedopløsning
For at sikre, at dine billeder bliver i optimal kvalitet ved avistryk, bør billederne mindst være i 180 dpi (ppi). Billeder i området 120 dpi (ppi) til 210 dpi (ppi) vil teknisk set blive accepteret af avisen.
Billeder bør være mellem 180 og 240 ppi Vælg billede med optimal opløsning (200 dpi (ppi))NB: Optimal opløsning beregnes efter evt. scalering i designprogram
Stregopløsning             Bitmap scanninger (logo'er og lign.) skal som regel være 1270 ppi Tjek evt. hos trykkeri               

Diverse

Transparens må ikke forekomme Konvertér til pdf 1.3***                                                Transparens = fejl i Preflight           
Drop Shadow må ikke benyttes

Konvertér til pdf 1.3***

Drop shadow oversættes til et forløb.

Drop Shadow = fejl i Preflight
OPI må ikke forekomme
Fjern OPI
OPI = fejl i Preflight
Layers må ikke forekomme Tjek fx din pdf i Reader > Vis > Navigations panel > Lag Layers = fejl i Preflight
Annotations må ikke forekomme
Fjern annotations
Annotations = fejl i Preflight

Note *** - Når det beskrives, at transparens, Drop Shadow og ICC-tags ikke må benyttes, menes der den resulterende pdf-fil. Hvis du genererer disse elementer i designprogrammet, eksporterer via de af GWG anbefalede settings, bliver disse elementer konverteret til regulære grafiske elementer, som rippen kan fortolke.