Akromatisk repro (GCR)

Hvad er akromatisk?

I dag foregår praktisk talt alt repro på elektroniske scannere noget som er en forudsætning for akromatisk repro. Avisnormerne forudsætter, at der skal benyttes akromatisk repro til firefarvetryk i avisen.

Traditionel repro har kromatisk, dvs. kulørt opbygning. Akromatisk repro er en teknik, der går ud på at erstatte en del af de kulørte farver i et firefarvesæt med sort. Det er gråkomponenterne i alle tertiærfarverne, som erstattes af sort. På engelsk benyttes derfor gerne betegnelserne "GCR, Gray Component Removal".

For primær - og sekundærfarverne er der ingen forskel mellem traditionel og akromatisk repro. Tertiærfarver er nuancer, som indeholder alle de tre farver cyan, magenta og gul. Gråkomponenten er lig med den af processfarverne, som er mindst repræsenteret i en tertiærfarve.

Cyan, magenta og gul er subtraktive primærfarver (1). Sammentryk af to primærfarver giver sekundærfarver (2). Sammentryk af alle de tre primærfarver giver tertiærfarver (3). Kromatisk og akromatisk repro er kun forskellig med hensyntil tertiærfarverne (3). Primærfarverne (1) og sekundærfarverne (2) opbygges ens.

Eksempel: Den kromatiske repræsentation af en bestemt tertiærfarve består af 80% cyan, 35% magenta og 100% gul. Gråkomponenten bliver da lig med magenta, som er 35%. Omregning fra kromatiske til akromatiske værdier ville se ud som følger:
 

C . . 80% + 35% = 4M . . 35% + 35% = 0%Y . . 100% + 35% = 65%K . . 0% + 35% = 35%

Cyan, magenta og gul bliver reduceret med  gråkomponenten, mens sort får gråkomponenten lagt til. Omregningen giver to kulørte farver +  sort, der hvor der tidligere var tre kulørte farver. Den totale farvedækning går også ned.  I dette tilfælde fra 215% til 145%.

Regnestykket forudsætter ideelle farver, noget som ikke forekommer i praksis. Pigmenterne som benyttes i trykfarverne har væsentlige mangler, noget som gør at regnestykket i virkeligheden vil se lidt anderledes ud.