Avispapirfremstilling

Avispapir bliver i dag fremstillet på to forskellige måder, d.v.s. henholdsvis en metode, hvor der bliver anvendt 100% nye fibre, også kaldet jomfrufibre, og en, hvor der bliver anvendt genbrugsfibre op til næsten 100%. I de kvaliteter, som bruges i Danmark er der op til 40% genbrugs-fibre. Avispapir med kun jomfrufibre fremstilles på fabrikker, hvor der høstes træ på industrielle skovområder, hvorefter den skovede træmasse forarbejdes til:

A: Formalet mekanisk masse kaldet pulp

B: Varmebehandlet mekanisk masse, TMP

C: Kemisk "cellulosemasse", sulfit eller sulfat behandlet masse.
 

Avispapir med genbrugsfibre fremstilles på fabrikker, hvor der bruges papirmasse af gamle aviser, ugeblade og civiltryksager, som bliver vasket med vand under termiske og dynamiske påvirkninger, hvor trykfarve, kemiske og organiske materialer bliver udvasket og dekanteret fra fibredispertionen, der bruges som genbrugsfibermasse.

Disse forskellige former for forarbejdede træmasser bruges til at fremstille avispapirbanen ved at dispergere i en pulper med det ønskede blandingsforhold af henholdsvis A,B,C-masse eller en kombination af A,B,C- og genbrugsfibre-masse. Der fremstilles en blanding på ca. 2-4% dispertion i vand, hvorefter denne påføres et trådnet, d.v.s. sprøjtes ud over viren på en papirmaskine. Her dannes den ønskede papirbane og en kraftig tørringsproces påbegyndes for at nedbringe papirbanens vandindhold fra 96-98% til ca. 9%.

Ved forarbejdning af massetyperne, samt blanding af disse, er der selvfølgelig også en tilpasningsproces af de optiske egenskaber, som ønskes for den pågældende avispapirkvalitet. Til blegning af fibremassen bruger producenterne i dag peroxid, hvilket har den fordel, at peroxid er nedbrydelig i naturens eget kredsløb.

Kvalitetskravene, der stilles til avispapir i dag, er med hensyn til struktur- og styrkeegenskaber, at en papirbane kan afvikles og køres på avis-rotationsmaskiner uden sprængninger samt, at papirbanen ikke optager for store mængder vand ved offsettrykprocessen og her igennem give pasningsproblemer, hvis papirbanen udvider sig for meget mellem trykværkerne.

Kvalitetskrav til avispapirets optiske egenskaber er i dag, at papiret skal have optimal hvidhed samtidig med at gennemskinneligheden er minimal. Det er for at få god kontrast med trykfarverne i billeddannelsen, men også for at undgå skyggedannelse på bagsiden af tryksiden.

De faktorer, som har indvirkning på papirbanens egenskaber er, at fibrene er af god beskaffenhed samt, at den ønskede formation i papirbanens filtning er optimal, da der ikke tilsættes nogen form for fyldstoffer til papirmassen.