Beskåret Tabloid

Beskåret tabloid standard 

Skabeloner (InDesign) til nedenstående formater kan downloades her.

Eftersom vi har et ønske om, at man også kan bruge annoncer, der leveres i standard tabloid størrelse, fx 266 x 365 mm, og det færdige format i sit udgangspunkt er 260 x 360 mm – så er det nødvendigt med en scalering af denne arealstandard.

Om denne scalering foregår før / i designprogrammet eller i rippen er principielt ligegyldigt. Dvs. at man kan arbejde i et

  • ’overstørrelses- dokument’ – og scalere i rippen – eller
  • ’100pct dokument’ – og køre 100 pct igennem rippen.

Men det er væsentligt, at man tidligt i processen beslutter, om man bruger den ene eller anden metode.

Under alle omstændigheder er det en opgave, kommercielt at forklare, at kunden ’køber’ 100 mm og får leveret 92,5 mm. – eftersom standarden arbejder med en scalering i 92,5 pct, såfremt man tager udgangspunkt i standard-areal-formater på annoncer.

Eftersom ikke alle designprogrammer kan arbejde intelligent med ’beskæring’, er her defineret dels et nettoformat – dvs. arealet som man definerer det, og lægger beskæring til – dels et bruttoformat, dvs. arealet som man definerer det, inkl. beskæring.

VIGTIGT i forbindelse med formatet ”Tabloid beskåret standard”:
Når der eksporteres PDF af den færdige side (eksempelvis i InDesign), skal der medtages ”Beskæring og satslinje” under fanebladet ”Kontrolmærker og beskæring” for at overstørrelseproduktion er med i filen - det der bortskæres.

I det følgende beskrives:

  • Overstørrelsesdokument (incl. figur 1)
  • 100 pct dokument (incl. figur 2)
  • Beskåret annonce (til brug for placering i ”overstørrelsesdokument) (incl. figur 3)
  • Mindre, beskårede  produkter (incl. figur 4)

Overstørrelse dokument: 
 

Netto doc. Format281 x 389Beskæring1x 12,6 x (2x) 5,5Brutto format

293,6 x 400

FormatflagS= skåret tab (scalering i rip 92,5 pct.)


 Figur 1

100% dokument:
 

Netto doc. Format259,9 x 359,8Beskæring1x11,6 x (2x) 5,1Brutto format271,6 x 370Formatflag1= 100 pct = ingen scalering i rip (nogle bruger x)


Figur 2

Slutprodukt: skåret produkt fra pakkeri: 260 x 360 (håndterer postvæsenets krav om max denne størrelse).

Dette håndterer, at en standardstørrelses annonce 266 x 365 kan placeres i overstørrelsesdoc med resultat en hvid ramme omkring…

Beskåret annonce
Hvis kunden vil levere en annonce, der har beskæring – køres efter disse mål:

Areal 266 x 370
Til beskæring 7,5+7,5 x 9,5+9,5
Cropbox 281 x 389
Beskæring 5,5 mm på 4 sider.
Eller brutto (mediabox): 292 x 400


Figur 3
 

Prepressformat1270 dpi.≈ (19600 x 26500) pixels
1200 dpi.≈ (18520 x 25039) pixels
1016 dpi.≈ (15680 x 21200) pixels
  900 dpi.≈ (13890 x 18780) pixels

Siden afleveres positiv, retvendt, og i stående position.FormatflagS = skåret Tab, hvis input til rip er Overstørrelsesdokument – og der skal ske scalering 92,5 pct i rip

1 = 100 pct (evt x), hvis input til rip er 100 pct – og der ikke skal ske scalering i rip.

Mindre, beskårede produkter
Såfremt udgiver ønsker mindre beskåret produkt end de 260 x 360 mm – fx 240 x 300 mm – tages udgangspunkt i 100 pct model, og der skabes nye guidelines for beskæring med udgangspunkt i et midtermærke. Herudfra måles aktuel beskæring…


Figur 4

I så tilfælde må HVERKEN dokumentstørrelse (271,6 x 370 mm) og/eller prepress størrelse (271,6 x 370 mm) ændres.