Densitometer kontrol

Aviskontrol

I forbindelse med elektronisk annonceoverførsel,  blev der på alle dagbladene gennemført  en række forsøg med trykning af testillustrationer.  Disse forsøg viste, at det var nødvendigt  at indføre en kontrol af de processvariabler, som  kan opstå indtil filmen er udkørt på fotosætteren.

Der blev derefter fremstillet to testkiler  i elektronisk form, som alle dagblade fik tilsendt.

Disse kiler skal ved udkørsel på film  give de rasterprocent-værdier som er markeret på strippene.

Hvis ikke skal processen korrigeres således  det korrekte resultat opnås.

Testkile 1, til styring af RIP, fotosætter  og film

Denne kile er fremstillet således at man får  garanti for at hele toneforløbet fra 1% raterpunkt  til 99% gengives korrekt.

Hvis man dagligt anvender denne kile som kontrol har man sikkerhed for, at kvaliteten af det fremsendte materiale fastholdes.

Hvis man ikke opnår det korrekte resultat skal kile  nr. 2 anvendes.

Testkile 2, til styring af proces-variabler

Denne testkile anvendes til kalibrering af processen.  Testkilen rummer ikke hele rastertoneforløbet men  starter ved 10% og slutter ved 90%. På denne måde  kan man korrigere for afvigelser, der ligger både  under og over den markerede rasterpunktværdi.

Det er vigtigt at man bruger de originale kiler, da de  er upåvirkelige på den enkelte avis, og dermed  repræsenterer en fællesnævner for alle  dagbladene. Derved kan man sikre, at det fremsendte materiale  giver et tilfredsstillende resultat, sammenlignet med andre  dagblade, og at afsenderen får opfyldt sine forventninger  generelt.

Download Testkile 1.
 (styring af RIP, fotosætter og film)

Download Testkile 2.
 (til styring af procesvariabler)