Elektroniske standard dokumenter/Arealstandard

Arealstandardformaterne består af
Broadsheet format
Tabloid format
Skåret tabloid

Skabeloner til ovennævnte formater kan downloades her.

Begreber:
Elektroniske formater. (format b x h) Definition:

Dokumentlayout:

Dokumentlayout er den  absolutte størrelse af hele siden, altså størrelsen incl. marginer. (målt i mm.)

Satsspejlet:

Satsspejlet  er det område som sidens layout holder sig indenfor, til sidens layout hører  paginalinie. (målt i mm.) Denne definition baserer sig på ’broadsheet’ og ’tabloid’ – mens den ikke giver megen mening for formatet ’skåret tabloid’ – Her gør sig gældende, at sidens layout kan brede sig ud over beskæring). Imidlertid kan man opfatte ’satsspejl’ på den måde, at dette areal definerer placering af læsbar tekst uden konflikt med beskæring – her også tænkt i placering af standard-størrelse annoncer

Afskæringslængde:

Afskæringslængden er baseret på den pågældende trykpresse. For danske dagblade er 560 mm. standard.

Beskæring:Del af dokument, der i det færdige produkt vil blive beskåret.

Formatflag

Den karakter i navngivnings-strengen, der karakteriserer det pågældende format.

 

PDF til tryk: Når du skal producere en PDF til tryk, kan du grundlæggende bruge den vejledning i at producere en printannonce til avis, som kan ses i step-by-step-vejledningen, der også er på kankanikke. (Se dog ekstra bemærkning omkring pdf-produktion, når du producerer ”beskåret tabloid”).