Farve- og punktbredningsnorm

Farve- og punktbredningsnorm

Hvor mange farver?
I avisoffset trykkes der kun med de fire procesfarver Cyan, Magenta, Yellow og Black. I daglig tale kaldet CMYK.
IFRA har i samarbejde med International Standard Organisation (ISO) fremstillet en standard for avisproduktion (ISO 12647-3.2005) som opstiller produktionstekniske krav til både prepress, papir og tryk. I det følgende gennemgås de tryktekniske krav.

CMYK-farvernes fuldtoneværdier
IFRA og ISO anbefaler at man primært måler CMYK-farverne med et spektrofotometer, alternativt med et densitometer. I nedenstående tabel vises begge muligheder.

NOTE: Trykrækkefølge: C-M-Y-K eller K-C-M-Y og der måles på sort baggrund
Spektrofotometer: illuminant: D50 – observatør 2° – geometri: 45°/0° eller 0°/45° – hvidpunkt: Absolut 0
Densitometer: illuminant: D50 – smalbåndsfiltre – polarisationsfilter – der nulstilles på papir

Punktbredning / Tonværdistigning
Når man anvender begrebet ”punktbredning” så taler man om den forøgelse af rasterpunktets størrelse som sker i forbindelse med trykprocessen.

På internationalt plan anvender man den såkaldte 26%-kurve, hvilket vil sige at et 50%-rasterfelt på trykpladen har en tonværdistigning på 26%, således at det endelige tryk ender med at have en tonværdi på 76% (50+26).

En aflæsning af kurven giver følgende værdier:

Men der er naturligvis også nogle produktionstolerancer som anses for at være acceptable:

Gråbalance

Disse værdier bør anvendes til kontrolkiler og er ikke et mål for farveseparation.
Mange trykkerier i Europa anvender et enkelt kontrolfelt med værdierne C:30, M:24, Y:24.
Et kontrolfelt i 30 % sort bør placeres ved siden af gråbalancefeltet.