Farveforbrug, afsmitning og gennemskin

Ved at den maksimale rasterdækning  holdes indenfor 240% mod ca. 330% ved konventionel repro,  reduceres i væsentlig grad afsmitning, gennemskin  og gennemaslag. Der forbruges mindre kulørt farve mens forbruget af sort øges noget. Det totale farveforbrug  reduceres. Hvor meget farveforbruget reduceres afhænger  af hvor meget farvetryk publikationen indeholder og illustrationernes  særlige art. Særlig ved mørke illustrationer  går farveforbruget ned.
 

Gråbalance og farvestabilitet

 Ved traditionel repro bygges tertiærfarverne op af alle de tre kulørte farver. Neutrale gråtoner bygges op med et balanceret forhold mellem cyan, magenta og gul. Dette giver ustabile farvetoner, som ændrer sig med forandringer i farvestilling og/eller punktbredning. Jo nærmere en farvetone ligger neutral grå, des mere ustabil er farvetonen i trykprocessen.


Konventionel repro.


Akromatisk repro.

Farveafvigelsen for neutrale gråtoner i løbet  af et oplag vist ved hjælp af markeringer i en farvecirkel.  Centeret i farvecirklen angiver neutral grå. For  konventionel repro giver variationer i farvestilling og/eller  punktbredning store afvigelser fra den ønskede gråbalance  i løbet af oplaget. Gråbalancen i akromatisk repro påvirkes meget lidt af de samme variationer.


Konventionel repro.


Akromatisk repro.

Farvecirklerne til højre viser  variationer i en farvetone (hue og chroma) i stikprøverne  fra et oplag. Det fremgår tydeligt at farvetonen er  langt mindre udsat for variationer ved akromatisk end ved  konventionel repro.